Andras material

Många andra har producerat bra och användbart material. Här hittar du några exempel - som också finns översatta till många språk.

Bokstarts olika material Länk till annan webbplats.. Bokstart är en nationell satsning på små barns språkutveckling. På deras webb finns flera olika material och det bästa är att det finns på många olika språk. Även minoritetsspråken! Du kan skriva ut direkt från webben. För den som vill går det också att beställa beställa till självkostnadspris.

Foldern Ett barn flera språk. Länk till annan webbplats. Språknätet/ Region Uppsala har producerat denna folder som riktar sig till familjer med flerspråkighet. Den finns på åtta olika språk och är skriven av Monica Westerlund, docent i logopedi och tidigare verksam vid Uppsala Universitet.

Västra Götalandsregionens material för föräldrar om språkstimulans Länk till annan webbplats.
Ett enkelt och därför användbart material med bildstöd på 14 olika språk. Det består av två olika resurser, ett för ålder 0-18 månader och ett för ålder 2-5 år. Materialet finns för utskrift och kan också användas digitalt t ex på storbild i grupp eller vid videomöte. Till materialet hör också en introduktion och en handledning.