Småbarnsböcker, vykort, artiklar med mera ligger huller om biller på ett bord

Fördjupning

Här samlar vi externa resurser för att arbeta med föräldrastöd kring språkutveckling och läsning. Sådant du kan visa föräldrar eller fördjupa dig kring själv för att få ökad kunskap. Länkar till relevant forskning hittar du via menyn. Våra egna resurser hittar du under Om Språkstegen - Material. Dessutom finns det mängder av material på Bokstarts webb Länk till annan webbplats..

Om Böcker och läsning:

Att läsa för små barn. Länk till annan webbplats. Fyra korta kunskapsspäckade filmer med Carina Fast med exempel om både varför och hur man läser och hur det hänger ihop med språk- läs- och skriftutvecklingen. Filmerna finns även på arabiska, engelska, persiska och somaliska. Bokstart/ Kulturrådet. (Webbsida med strömmande filmer)

BVC-podden del 45 Länk till annan webbplats.. Varför är det är så viktigt att läsa med sitt barn? Vilka böcker funkar bäst? Barnpsykolog Malin Bergström och bibliotekarie Therese Foldqvist samtalar. Boktipslista för olika åldrar. Strömmande podd eller nedladdningsbar MP3 (34,1 MB)

Boktipslista 1177 Region Jönköping Länk till annan webbplats.. Denna boktipslista är framtagen av logopeder i Jönköping och sorterad efter funktioner så som tex. känslor, de första orden, räkneord, motsatser, språkljud mm. Perfekt att använda för särskilda behov hos det individuella barnet eller för bokstund i föräldragrupp.

Barn- och ungsdomsbokskatalogen. Länk till annan webbplats. Kulturrådet sammanställer varje år ett urval med några av de bästa barnböckerna från året som gått. Det finns ett helt avsnitt med tips på småbarnsböcker och här finns även böcker på olika språk. Katalogen ges ut i oktober månad. Den fysiska katalogen för utdelning till barn och familj kan beställas via folkbiblioteket.
E-magasin eller som app.

Läsa bok - Strategier för gemensam bokläsning. Länk till annan webbplats. Habiliteringen Region Uppsala har gjort en riktigt bra instruktionsfilm tänkt för föräldern. Hur ska man läsa för att stödja barnets språkutveckling? I filmen får du strategier och exempel. Filmen kan visas för föräldrar men också användas som inspiration för dig som arbetar med föräldrastöd. Strömmande via Region Uppsalas webbsida. 5:29 minuter.

Om Språkutveckling och varför det är viktigt att läsa och prata med sitt barn

Bokläsning - ett unikt redskap för att stärka barns språkutveckling. Länk till annan webbplats. Praktisk och stödjande artikel av logoped Marie-Helene Dotevall om det viktigaste kring varför och hur böcker kan läsas för att stärka barnets språkutveckling. Perfekt kunskapsunderlag för att göra tex ett föräldramötesupplägg eller en läsfrämjarcirkel för småbarnsföräldrar. Lägg till exempel, samtalsfrågor och egna reflektioner. Förenkla och förklara så har du bästa egna materialet. Bokstart/ Kulturrådet.

Kodknäckarna - Hitta Språket Länk till annan webbplats.. Filmer och broschyrer om små barns språkutveckling för föräldrar. Korta och längre filmer på svenska och med textning på flera olika språk. Broschyrer på flera olika språk.

Jättemånga ord är jättebra Länk till annan webbplats.. Radioprogram med professor emeritus Mats Myrberg om varför man behöver 50 000 ord i sitt ordföråd för att klara sig som vuxen, hur man kommit fram till de siffrorna och varför läsning för barn ger ett rikt ordförråd.
Strömmande radioprogram i serien Didaktorn från UR. Möjlighet att ladda ned MP3 (24,2 MB)

Vet du om att du kan förändra ditt barns liv? Länk till annan webbplats. Inspirerande, motiverande och rolig film att visa för föräldrar. Göteborgs stadsbibliotek har tagit fram denna härliga informationsfilm för att motivera vuxna att läsa för barn. Strömmande via Youtube. 1:46 minuter. Finns även textad på arabiska Länk till annan webbplats. engelska Länk till annan webbplats. franska Länk till annan webbplats. persiska Länk till annan webbplats. somaliska Länk till annan webbplats. 

Why it's important to read to your baby? Länk till annan webbplats. Länk till ifilm från UNICEF om hur viktigt det är att läsa med sin bebis. Engelsksk textning med forskare från olika delar av världen och inklippta lässituationer från olika kulturer och kontexter.

Baby talk: Mini Parenting Masterclass Länk till annan webbplats. Länk till information och och film från UNICEF om hur viktigt det är att prata med sin bebis, varför och hur man gör. Engelskspråkigt material med intervjuer och lässituationer från olika kulturer och kontexter.

Digitala publicisten KIT har publicerat korta filmer där logopeden Jim Gustafsson svarar på korta föräldrafrågor om barns språkutveckling och delar med sig av de viktigaste life-hacken hur föräldrar kan stödja sitt barn och när det är dags att söka hjälp.
Logopeden Jim svarar på föräldrarars frågor del 1 Länk till annan webbplats..
Logopeden Jim svarar på föräldrars frågor del 2. Länk till annan webbplats.
Logopeden Jim svarar på föräldrars frågor del 3. Länk till annan webbplats.

Dela Språket Länk till annan webbplats. är en digital pekbok på instagram med tips på hur vuxna kan utöka barns ordförråd genom samtal. Innehållet är framtaget av leg logoped Catarina Sjöberg och är en del av satsningen Språkstart Halland.

Om Barn/ familjer med särskilda kompetenser och behov

Rikshandboken Länk till annan webbplats. i barnhälsovård. Rikshandboken är ett metod- och kunskapsstöd för den som arbetar i den svenska barnhälsovården. Eftersom den är en öppen resurs hittar även du som arbetar i en annan sektor aktuell och kvalitetssäkrad information om barns språkutveckling. Prova att söka på t ex "språkutveckling" eller något mer specifikt som t ex "flerspråkighet".

Att främja nationella minoritetsspråk. Länk till annan webbplats. Webbsida med tre olika artiklar (pdf) och tre filmer (strömmande) samt diskussionfrågor kring hur man som förälder eller yrkesverksam i sin roll främjar de nationella minoritetsspråken. Bokstart/ Kulturrådet.

Flerspråkighet och andraspråksinlärning. Länk till annan webbplats. webbsida med grundläggande artikel (pdf) av Polly Björk-Willén och Tünde Puskás samt strömmande film från Skolverket. Bokstart/Kulturrådet.

Gratis webbkurs i TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) Länk till annan webbplats. Habiliteringen i Region Uppsala har gjort ett användbart och enkelt gratismaterial med handledning och filmer. Målgruppen är både anhöriga och personal som möter barn.

Flerspråkig språkutveckling hos små barn. Länk till annan webbplats. Artikel av medicine dr. och leg logoped Eva-Kristina Salameh (pdf), diskussionsfrågor och länk till en föreläsing med Eva-Kristina på UR (strömmande, 1h). Bokstart/Kulturrådet.

Anpassa böcker för att underlätta bokläsningen Länk till annan webbplats. är en liten skrift om böcker, material och metoder som på ett särskilt sätt lockar till samspel när vi läser med barn som har ett eller flera funktionshinder. Sammanställd av habilitering & Hälsa vid Region Stockholm. (kort punktlista i webbgränssnitt samt nedladdningsbar pdf)

NY Pratkartor till barnböcker Länk till annan webbplats. är material med bildstöd (pdf) att ladda ner och skriva ut. Att pekprata med ett barn i samband med bokläsning är ett sätt att utveckla både samspel och språkförståelse. Du hittar kartor till ett sextontal bilderböcker. Materialet är sammanställt av Habilitering & Hälsa, Sabbatsbergs sjukhus, Region Stockholm och du hittar det längst ned på sidan.

Information till anhöriga - leva med DLD/ Språkstörning Länk till annan webbplats. (pdf) tar på ett enkelt sätt upp aktuellt kunskapsläge kring Språkstörning/ Developmental Language Disorder. Skriften har ett tydligt barnperspektiv och beskriver tex skillnaden mellan talstörning och språkstörning och hur stöd kan utformas. Utgiven av Svenska Afasiförbundet/ Talknuten.