Bild på en vägg där ordet "hej" står på många olika språk

Mångspråksverksamhet

Vi vill stödja bibliotekens arbete med kulturell och språklig mångfald. Detta gör vi genom utbildningsinsatser för personalen, samtal och erfarenhetsutbyte via nätverksträffar och möjlighet att söka projektstöd för utvecklingsarbete.

Bibliotekslagen säger i 5 § att "Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska"

Digitala språkcaféer i Blekinge och Kronobergs län

Sedan våren 2021 samarbetar folkbibliotek i Blekinge och Kronoberg om digitala språkcaféer. Från och med hösten 2022 erbjuds två tillfällen per vecka och varje bibliotek ansvarar i genomsnitt för ett tillfälle varannan vecka. Förutom att kunna erbjuda sina invånare att delta i två språkcaféer per vecka ger denna gemensamma satsning också ett nätverk av kollegor, erfarenhetsutbyte och möjligheter till fördjupad samverkan - smart va?!

Vill du veta mer? Kontakta Emelie Lavesson eller kolla in information om språkcaféerna på respektive biblioteks webbplats:

Alvesta bibliotek Länk till annan webbplats.
Karlshamns bibliotek Länk till annan webbplats.
Lessebo bibliotek Länk till annan webbplats.
Ljungby bibliotek Länk till annan webbplats.
Olofströms bibliotek Länk till annan webbplats.
Växjö bibliotek Länk till annan webbplats.


Webbresurser

Lästips