Bild på en vägg med en bokhylla. På väggen finns orden: talböcker, storstil tryckt

Tillgänglig biblioteksverksamhet

Begreppet tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på bibliotek innefattar tillgänglighet till lokaler, verksamhet och medier samt bemötande. Målet är full delaktighet på lika villkor. Vi ska tillsammans med biblioteken i Blekinge och Kronoberg arbeta för personer med funktionsnedsättnings möjligheter att ta del av litteratur, information och bibliotekens verkssamhet. Det här gäller både den fysiska och digitala tillgängligheten.

Bibliotekslagen säger i 4 § att "biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information."

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är medlem i Svenska Daisykonsortiet Länk till annan webbplats. som i sin tur är medlem i DAISY Consortium Länk till annan webbplats..

 

Webbresurser

Lästips

Projektrapport "Småländska sagor"

Småländska sagor är ett läsfrämjande projekt för barn och unga som genomfördes på tre platser i i södra Sverige under hösten 2022. Bakom projektet står Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg i samarbete med Berättarnätet i Kronoberg, samt folkbiblioteken i tre olika kommuner. Denna rapport redogör för projektets syfte och målsättning, redovisar dess genomförande, utvärderar dess utfall och ger handledning för framtida projekt av samma eller liknande karaktär.

Text och foto: Thomas Lissing
Tiptap ord&bild 2023-03-15
För Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Småländska sagor - allas sagor, projektrapport Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Småländska sagor - Handledningen separat Pdf, 878.1 kB.