Bild på en vägg med en bokhylla. På väggen finns orden: talböcker, storstil tryckt

Tillgänglig biblioteksverksamhet

Begreppet tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på bibliotek innefattar tillgänglighet till lokaler, verksamhet och medier samt bemötande. Målet är full delaktighet på lika villkor. Vi ska tillsammans med biblioteken i Blekinge och Kronoberg arbeta för personer med funktionsnedsättnings möjligheter att ta del av litteratur, information och bibliotekens verkssamhet. Det här gäller både den fysiska och digitala tillgängligheten.

Bibliotekslagen säger i 4 § att "biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information."

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är medlem i Svenska Daisykonsortiet Länk till annan webbplats. som i sin tur är medlem i DAISY Consortium Länk till annan webbplats..

 

Webbresurser

Lästips