Biblioteket i samhället

Bibliotek

Statistik, biblioteksrummet, kulturarv, UX och projektet Kreativa rum

Biblioteken är en viktig del av det demokratiska samhället. Biblioteksutveckling arbetar för att ge biblioteken stöd i arbetet med biblioteksplaner och statistik. Kungliga biblioteket driver tillsammans med den regionala biblioteksverksamheten ett nätverk för uppföljning och kvalitetsarbete.

För att biblioteken ska vara relevanta behöver vi kontinuerlig arbeta med rummet, men också bibliotekens plats i samhället. Under tre år har vi arbetat med projektet Kreativa rum tillsammans med Slöjd i Blekinge och Hemslöjden i Kronoberg. Projektet är nu slut, men du hittar boken Kreativa rum - Inte bara lacka om några hyllor under fliken Kreativa rum.

Biblioteken är en del av kulturarvet med sina samlingar med lokalhistoria och möjligheten till släktforskning.

För att utveckla folkbiblioteksverksamhet som är fortsatt relevant i ett föränderligt samhälle krävs förändrade arbetssätt som utgår från behoven hos bibliotekets användare och länens invånare. Den regionala biblioteksverksamheten verkar för en utveckling där användarcentrerade och medskapande metoder får större betydelse för folkbibliotekens verksamhet, med syfte att skapa bättre bemötande och delaktighet samt tillgängliga miljöer och tjänster för våra läns invånare.