Kontakt Språkstegen

Det är vi som är den regionala arbetsgruppen för Språkstegen. Vill du ha kontakt med dem som arbetar med Språkstegen i din kommun kontaktar du oss eller biblioteket med din fråga.

Bibliotek

Lisa Elmers
Verksamhetutvecklare, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Kontakt: lisa.elmers@regionblekinge.se
Tel: 0455-73 71 48

Sara Wijk
Verksamhetutvecklare, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Kontakt: sara.wijk@regionblekinge.se
Tel: 0455-73 71 52

Barnhälsovård

Linda Håkansson
Barnhälsovårdssamordnare, Region Blekinge
Kontakt: linda-a.hakansson@regionblekinge.se
Tel: 0734-471279

Helena Nyström
Barnhälsovårdssamordnare, Region Kronoberg
Kontakt: helena.nystrom@kronoberg.se
Tel: 0470-58 68 03

Förskola

Har för närvarande ingen fast representant i arbetsgruppen.
Frågor hänvisas till Sara Wijk, kontaktuppgifter ovan.

Logopedi

Ann-Sofie André
Leg logoped, Logopedmottagningen Karlskrona, Region Blekinge
Kontakt: ann-sofie.andre@regionblekinge.se
Tel: 0455-73 52 36

Annika Sundström
Leg logoped, Familjehälsan samt centrala BHV-teamet, Region Kronoberg
Kontakt: annika.sundstrom@kronoberg.se
Tel: