Webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig i enlighet med webbdirektivet 2018

Vår webbplats ska vara tillgänglig för alla. Vi försöker skriva kortfattat och enkelt, strukturera informationen på ett tydligt sätt och undvika tekniska lösningar som försvårar för dig. Vi har också byggt webbplatsen så att den ska vara tillgänglig för alla oavsett om du har en äldre dator, surfar från en mobiltelefon, använder modemuppkoppling eller har någon funktionsnedsättning.

Ge oss dina synpunkter på tillgänglighet

Om du inte kan ta del av information på denna webbplats kan du vända dig till oss så ska vi försöka hjälpa dig så att du först och främst får tillgäng till informationen. Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten i nedan formulär. Vi kan då sträva efter att göra webbplatsen bättre för dig och andra användare.

Vill du ha ett svar från oss så kan du fylla i dina kontaktuppgifter, annars lämnar du den informationen tom för att vara anonym.
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen strävar efter att vara förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Länk till annan webbplats. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Hur vi testar webbplatsen

I framtagandet av webbplatsen har kravställning för både teknik samt redaktionellt arbete varit att stödja tillgänglighetsdirektivet. Vårt publiceringssystem gör en maskinell tillgänglighetsgranskning inför varje publicering. Verktyget ger också via gränssnittet stöd till redaktören i det redaktionella arbetet.