man läser på bänk

Läsfrämjande

Bibliotekslagen säger i 7 § att "Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur."

Vad innebär att främja läsning och för vilka?

Kulturrådet har i sitt Handlingsprogram för läsfrämjande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2019) definierat innebörden av läsfrämjande så här: 

Läsfrämjande är att:

  • ta bort hinder för läsning och öppna vägar för litteratur
  • bidra till att människor kan utveckla sina språk
  • stärka läsarens självtillit och läsaridentitet
  • öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar
  • ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur

Kulturrådet har genom forskaren Jonas Andersson tagit fram en kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder för att bidra till fördjupad kunskap, förbättrad praktisk och diskussion om hur läskunniga kan bli läsare samt hur litteraturen kan nå de som ännu inte läser. Kunskapsöversikten bygger på svensk och internationell forskning.

Med läsning som mål – om metoder och forskning på det läsfrämjande området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, 3831 kB, öppnas i nytt fönster).

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg arbetar med det nationella uppdraget genom att tillhandahålla projektstöd till folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg för utveckling av läsfrämjande insatser.