Ordmoln av ord som relaterar till projektansökan, projektmedel

Projekt

Projektformen lämpar sig bra för förändrings- och utvecklingsarbete, att kunna testa något nytt utanför den ordinarie verksamheten, som kan leda till implementering eller för den skull att även våga misslyckas.

Projektidé

Ni kan kontakta Biblioteksutveckling när ni vill starta ett projekt. Vi kan stödja er i allt från idégenering till hur ni kan redovisa projektet.

Projektansökan

När projektidén är genererad och ni behöver medel för att genomföra projektet, så är det tid att se var och hur man söka medel. Biblioteksutveckling kan i denna delen av processen tipsa er om var ni kan söka medel och ge råd om hur ni skriver ansökan.

Projektsstöd

Behöver ni någon som kan vara stöd i projektprocessen är det bara att höra av er till oss. Vi kan stödja projektledare genom att vara ett samtalsstöd och även komma ut och genomföra vissa processer i era grupper.