Sök projektmedel från andra

Här är länkar till fonder, stiftelser och organisationer där du kan söka medel för utvecklingsarbete/-projekt.

Allmänna Arvsfonden Länk till annan webbplats.

Stödjer föreningar och icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

KK-stiftelsen Länk till annan webbplats.

Verkar för samproduktion mellan akademi och näringsliv och finansierar forskning vid landets högskolor/universitet i samproduktion med näringslivet.

Kulturrådet Länk till annan webbplats.

Fördelar verksamhetsbidrag till läns- och regionbibliotek och inköpsstöd till folk- och skolbibliotek samt stödjer läs- och litteraturfrämjande insatser.

Regional utveckling, Blekinge Länk till annan webbplats.

Region Blekinge arbetar för att stimulera regional utveckling. Här finns vägledning till regionala, nationella och europeiska projektstöd.

Regional utveckling, Kronoberg Länk till annan webbplats.

Projektstöd, fonder och bidrag inom Region Kronoberg. Här finns vägledning till regionala, nationella och europeiska projektstöd.

Svensk biblioteksförening Länk till annan webbplats.

Delar årligen ut en rad stöd och stipendier i syfte att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, möjliggöra forskning och stärka medlemmarnas kompetens.