Sök projektmedel från andra

Här är länkar till fonder, stiftelser och organisationer där du kan söka medel för utvecklingsarbete/-projekt.

Allmänna Arvsfondenlänk till annan webbplats - stödjer föreningar och icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

KK-stiftelsenlänk till annan webbplats - verkar för samproduktion mellan akademi och näringsliv och finansierar forskning vid landets högskolor/universitet i samproduktion med näringslivet.

Kulturrådetlänk till annan webbplats - fördelar verksamhetsbidrag till läns- och regionbibliotek och inköpsstöd till folk- och skolbibliotek samt stödjer läs- och litteraturfrämjande insatser.

Regional utveckling, Blekingelänk till annan webbplats - Region Blekinge arbetar för att stimulera regional utveckling. Här finns vägledning till regionala, nationella och europeiska projektstöd.

Regional utveckling, Kronoberglänk till annan webbplats - projektstöd, fonder och bidrag inom Region Kronoberg. Här finns vägledning till regionala, nationella och europeiska projektstöd.

Svensk biblioteksföreninglänk till annan webbplats - delar årligen ut en rad stöd och stipendier i syfte att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, möjliggöra forskning och stärka medlemmarnas kompetens.