BHV-personal på hembesök läser för bebis

Språkstegen - Små barns språkutveckling

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Det är ett samarbete mellan olika professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå.

Vi arbetar alla tillsammans för att stärka språk och identitet och främja läsning för barn 0-3 år. I dagsläget är det barnhälsovård, bibliotek och logopedi som samverkar. Forskning från olika delar av världen visar samstämmigt att tidiga insatser kring språk och läsning riktade till vuxna i det lilla barnets närhet ger goda resultat hos barn i alla samhällsgrupper.

Startskottet för arbetet var ett uppdrag från Folkhälsan i Kronoberg att arbeta utifrån ett nytt målområde om ökad samverkan mellan bibliotek och BVC, logopedmottagning och förskola för att stärka språkutveckling, läsande och läsförståelse. Samtidigt var utvecklare från bibliotek och barnhälsovård samt logopeder från både Blekinge och Kronoberg på en nationell konferens i Halland i ämnet. Sedan dess, våren 2016, har vi utgjort en arbetsgrupp och fått mandat från våra respektive organisationer att driva utvecklingsarbetet. Samtidigt sker en nationell satsning, Bokstartlänk till annan webbplats från vilken vi hämtat inspiration, kunskap och fått projektmedel.

För att få löpande info om Språkstegens arbete följ oss på  Språkstegens facebooksidalänk till annan webbplats.