rad med flaggor som representerar de nationella minoriteterna

Nationella minoriteter

Sveriges fem erkända nationella minoriteter är sverigefinnar, tornedalingar, romer, judar och samer (som också har status som urfolk). Det finns också fem erkända nationella minoritetsspråk; finska, meänkieli, jiddish, romani chib (alla varieteter) och samiska (alla varieteter).

Svensk minoritetspolitik har som uppgift att skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt främja nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

Bibliotekslagen säger i 5 § att "Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska"

Officiella årsdagar:

27 januari - Förintelsens minnesdag

6 februari - Samernas nationaldag

24 februari - Sverigefinnarnas dag

27 februari - Meänkieli-dagen

8 april - Romernas nationaldag

15 juli - Tornedalingarnas dag

2 augusti - Officiell minnesdag för förintelsen av romer

29 september - Resandefolkets dag

5 november - UNESCOS: världsdag för romska språk