Verksamhet och uppdrag

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är organisationen för den regionala biblioteksverksamheten i Blekinge län och Kronobergs län. Verksamheten styrs av bibliotekslagen och de två regionala kulturplanerna. Region Blekinge är vår adminstrativa huvudman men vi arbetar i båda länen. Vi har två kontor ett i Karlskrona och ett i Växjö. Vilka vi är och om våra arbetsområden kan du läsa om under rubriken Om oss. Vi samarbetar med andra län och regioner i projekt och kompetensutvecklingsinsatser.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg vill:

 • Vara en god dialogpartner
 • Främja samverkan
 • Erbjuda kompetensutveckling
 • Förmedla omvärldsbevakning
 • Stödja lokala processer
 • Ge verktyg för biblioteken att arbeta med kvalitetsutveckling
 • Stödja tillgängliggörandet av de resurser som arkiv, museer och bibliotek förfogar över

Områden som vi prioriterar:

 • Digital utveckling
 • Mediefrågor
 • Litteratur, berättande och läsfrämjande
 • Tillgänglighet och mångfald
 • Delaktighet för barn och unga
 • Samverkan mellan bibliotek, och med andra
 • Omvärldsbevakning
 • Chefsutveckling

Vår egen kompetens utvecklar vi genom att delta i kurser och konferenser, vara aktiva i nätverk som är väsentliga för vår verksamhet och genom att arbeta med omvärldsbevakning.

Styrdokument för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg