I bakgrunden står Anna Nordström på scen under inspelningen. I förgrunden syns teknikerbord med utrustning.

Filmer om att möta och bemöta barn i behov av särskilt stöd och deras familjer

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har spelat in fyra filmer med Anna Nordström logoped och verksamhetsutvecklare som passar ypperligt för språkstegare och andra som arbetar med barn 0-6 år och deras familjer. Filmerna finner du på Språkstegens sida med filmat fortbildningsmaterial.

Hej Anna Nordström, Vad handlar filmerna om?
De handlar om hur vi som arbetar med att stötta barns utveckling på olika sätt kan behöva arbeta mer medvetet med barn i behov av särskilt stöd, eller barn med funktionsnedsättningar, och deras familjer. I filmerna pratar jag bland annat om hur man kan tänka kring vilka begrepp man använder när man beskriver barnen, vad ett gott och tillgängligt bemötande av barn och föräldrar är, hur man kan tänka kring inkluderande arrangemang och aktiviteter och om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).

Det finns även några diskussionsfrågor och länkar för vidare läsning, hur tänker du att man kan använda dem?
Jag hoppas att filmerna tillsammans med diskussionsfrågor och vidare läsning kan utgöra en grund för den som vill titta på sin egen verksamhet och fundera på hur den kan utvecklas med tanke på dessa barn. Om man tittar på filmerna tillsammans med kollegor är tanken att man kan välja en eller flera frågor som man sedan diskuterar tillsammans. Tittar man istället helt på egen hand fungerar frågorna som reflektionsfrågor. Bemötande är ju något som man både som enskild medarbetare och som helt arbetslag kan bli bättre på.

Kan du tipsa oss här och nu om några enkla saker som den som möter barn och deras vårdnadshavare, kan göra som kan göra stor skillnad för dem som på grund av funktionsnedsättningar behöver någon typ av anpassningar?
En tankegrej som jag märker att jag själv ofta utgår från när det kommer till att möta människor är att ”alla gör rätt om de kan”. Oavsett funktionsförmåga så är vi alla människor som vill göra rätt, passa in och inte sticka ut. Möter jag då ett barn eller en vuxen som jag kanske upplever som arg eller ”störig” eller inte kommer ihåg vad vi pratat om tidigare så hjälper ”alla gör rätt om de kan”-frasen mig att tänka; okej, något i den här situationen gör att personen framför mig inte kan bete sig som förväntat, vad kan jag göra för att bli tydligare, uppfattas som mindre hotfull och hjälpa personen att göra ”rätt”. I filmerna tar jag upp fler konkreta tips på hur man kan göra för att anpassa bemötande utifrån detta.

Hur har du själv lärt dig allt det här?
Innehållet i logopedutbildningen är förstås en bra grund och i efterhand förstår jag mer av vad jag faktiskt lärde mig. Det i kombination med att jag under studietiden arbetade extra som personlig assistent åt två barn i två familjer och fick inblick i hur det kan vara. Som yrkesverksam logoped har jag arbetat främst på vuxenhabilitering och tränat på att möta personer med olika funktionsförmåga i olika sammanhang. Ibland tänker jag också att mina sommarjobbserfarenheter som ung när jag jobbade inom turism har gett mig kunskaper och erfarenheter som jag fortfarande använder mig av, det här med att sätta kunden eller gästen i fokus och alltid försöka ge ”det lilla extra” är faktiskt inte så dumt att utgå från när man möter människor.

Tusen tack Anna, nu är vi taggade att få se det färdiga resultatet!