Kreativ lampa

Kreativa rum

Kreativa rum är ett projekt som BiBK genomför tillsammans med Slöjd i Blekinge och Hemslöjden i Kronoberg. Projektet går ut på att skapa kreativa och läsfrämjande platser på mindre bibliotek för barn och unga. Med fokus på lokalsamhället, delaktighet och återbruk utvecklas framtidens bibliotek.

Kreativa rum är ett treårigt projekt, där BiBK och slöjden förändrat rummet på sex bibliotek, Skruv, Hjorthöjden, Markaryd, Hällaryd, Jämshög och Grimslöv.

Projektet genomförs med medel från Kulturrådet, Region Blekinge, Region Kronoberg och medverkande kommuner.

Kontakter inom slöjden är Else Österberg, Slöjd i Blekinge och Magnus Eriksson och Elin Persson på Hemslöjden i Kronoberg.