Ny sida med våra filmer

Nu lanserar Språkstegen en sida med filmer och fortbildningsmaterial att använda för personal som möter familjer med yngre barn.

Låt oss presentera vår sida med fortbildningsfilmer! (trumvirvel)
Filmerna har som allt annat språkstegenarbete fokus på yngre barns språkutveckling, bokläsning och föräldrastöd och är framtagna för att fortbilda och inspirera personal eller ideella ledare som möter familjer och har möjlighet stödja språkutveckling. Titta själv, eller tillsammans i ett arbetslag. Använd en del eller hela filmer. Till vissa av filmerna hör ett fortbildningsmaterial.

När Språkstegen startade utbildades systematiskt all personal inom barnhälsovården. Och vi hade även fler fortbildningar för personal i förskola, bibliotek, öppen förskola mfl de första åren, än idag. Att hålla en hög motivation och kunskapsnivå hos alla som möter familjerna på lång sikt är en utmaning eftersom Språkstegen omfattar så många verksamheter och anställda. Genom att sprida dessa filmer hoppas vi ge goda möjligheter att tillsammans hålla vår fana lika högt som tidigare. Barnhälsovården kommer till exemel att använda delar av filmerna i sin utbildning för nyanställda. Sänd oss ett mail och låt oss veta hur du och ni har nytta av dem.

två kvinnor framför en bokhylla med småbarnsböcker

Logopederna Clara Holmén och Ann-Sofie André från filmen Att stödja och inspirera föräldrar att läsa med yngre barn. Del 2.