Om att möta och bemöta barn i behov av särskilt stöd

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har spelat in fyra filmer med Anna Nordström, leg. logoped och för närvarande verksamhetsutvecklare hos oss, som stöd och kompetensutveckling för alla som arbetar med barn 0-6 år och deras familjer.

suddig bild med person vid dator. texten: Att möta och bemöta barn i behov av särskilt stöd

I de fyra filmerna föreläser Anna Nordström utifrån olika delar av området;

  • Målgruppen och begrepp
  • Bemötande
  • Verksamhet och aktiviteter
  • AKK

Det handlar om hur man kan tänka kring olika begrepp man använder när man beskriver barnen, om vad ett gott och tillgängligt bemötande av barn och föräldrar är, hur man kan göra mer inkluderande arrangemang och aktiviteter och om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Sammantaget kan man säga att filmerna ska fungera som ett kunskapsstöd för alla som i sina professioner ibland möter barn i behov av särskilt stöd, eller barn med funktionsnedsättningar, och deras familjer.

Till varje film finns förslag på diskussionsfrågor och länkar för vidare läsning som kan utgöra en grund för den som vill fundera på hur den egna verksamheten kan utvecklas med tanke på dessa barn. Om man tittar på filmerna tillsammans med kollegor kan välja en eller flera frågor som man sedan diskuterar tillsammans, tittar man på egen hand fungerar frågorna som reflektionsfrågor.

Filmerna är fria att streama enskilt eller i grupp och varje film är omkring 20 minuter lång. Välj om du ser dem alla i ordning eller plockar den del som intresserar dig mest. Filmerna hittar du på Språkstegens sida med filmat fortbildningsmaterial.