Kvinna i närbild står framför ett tyg och tittar rakt in i kameran.

Välkommen Annika!

Vi har fått tillskott i Språkstegens regionala arbetsgrupp. Läs om vem Annika är och varför hon platsar i gänget.

Allt sedan Språkstegens start har det funnits en arbetsgrupp med mandat att samarbeta och i dialog med språkstegare och chefer utforma det Språkstegenarbete som är gemensamt, strategiskt och övergripande. Gruppen är också viktig för att sprida information och kunskap vidare mellan olika verksamheter.

I arbetsgruppen finns redan två logopeder men saknas en logoped som arbetar i eller med nära samarbete tillsammans med BHV-teamet i Kronoberg. En mycket viktig och strategisk uppgift. Välkommen in i gänget Annika Sundström!


Berätta vad gör du som logoped i centrala BHV-teamet?
Jag ingår i teamet tillsammans med BHV-samordnare, barnöverläkare och FBHV-psykolog. Det är värdefullt att kunna föra med mig information om vad som händer inom BHV till kollegorna på barnlogopedmottagningen, så att förståelsen för hur vi kan arbeta med barn och familjer inom de olika verksamheterna kan öka. Jag har kontakt med logopeder inom centrala BHV-team på andra ställen i Sverige, vilket är en källa till information och inspiration om hur vi kan stötta barns kommunikations- och språkutveckling på olika sätt inom barnhälsovården. Rent praktiskt håller jag i en del av introduktionsutbildningen för nya BHV-sköterskor och pratar om kommunikations- och språkutveckling, språkscreening, råd till föräldrar och insatser vi erbjuder, bland annat via Språkstegen. Vi håller också på att planera introduktion av en ny digital tjänst, Komigång Online, som BHV-sköterskor kommer kunna tilldela föräldrar. Där kan föräldrarna få tillgång till information och tips om hur de kan stimulera sitt barns kommunikation och språk hemma.

Vem är du när du inte är på jobbet?
Jag är i grunden en positiv person, ganska bra på att njuta av det lilla och något av en tidsoptimist. Jag tycker mycket om att pyssla i trädgården, med stor lust men ojämn framgång. Vid sidan av logopedjobbet driver jag ett litet företag där jag bakar tårtor på beställning. Vilken ynnest att få ha två otroligt roliga jobb!

Vill du komma i kontakt med Annika eller någon annan i den regionala arbetsgruppen hittar du våra kontaktuppgifter på Språkstegenwebben.