Alternativ och kompletterande kommunikation - helt klart relevant för biblioteken

Människor strömmar in genom dörrarna och småpratar och är glada att ses. Vi befinner oss i Karlshamns stadsbiblioteks helt nyrenoverade samlingssal med mjuka varma färger och draperi som känns väldigt välkomnande. Denna fortbildningsdag ska handla om AKK och är framförallt en dag för folkbibliotekspersonal som ofta möter barn eller vuxna med funktionsnedsättning, eller för de som vill komma igång med liknande arbete.

Man skulle kunna tro att det är ett godisbord som står framdukat med olika fat fulla med godsaker. Och på ett vis är det nog det. På bordet finns det material som pilotkommunerna Ronneby och Karlshamn producerat sedan de i höstas, tillsammans med Emelie och Anna N från BiBK, fått fördjupa sig i AKK. AKK, eller alternativ och kompletterande kommunikation som det heter, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt som ersätter eller kompletterar verbalt språk. Det kan exempelvis vara bilder, symboler men också taktila föremål eller tecken som ger kommunikationen fler dimensioner och gör det lättare att förstå varandra.

Här finns material till sagostunder med tecken, en bildstödsknippa, material för förberedelse och återberättande - allt för att göra bibliotekets verksamhet möjlig för fler att ta del av på sina egna villkor. Bildstödsknippa är precis som det låter en samling bilder som sätts ihop i en nyckelknippa och blir till en pekkarta i miniformat som du alltid kan ha med dig. Mycket smart tycker deltagarna som tittar, fotograferar och tänker efter vilka ord de behöver och vilka de hellre skulle byta till för sina uppdrag på biblioteket. Det står också en korg med fidget toys som Karlshamn köpt in och som den som vill kan pilla på under dagen för att kunna koncentrera sig bättre eller pysa ut lite rastlöshet. Klockan som står längst fram för att visualisera tid kallas Timetimer och är också det ett hjälpmedel. Tillsammans konstaterar vi leende att den nog skulle revolutionera många av våra APT:n.

arbetsmaterial som stöd för AKK

Under dagen inspirerar Karlshamn och Ronneby oss genom att visa hur AKK och visuellt stöd nu blivit en del av deras verksamhet. Mia, Ida och Louise i Ronneby berättar om hur de med hjälp av de möjligheter som bokbussen ger nu kan jobba uppsökande mot daglig verksamhet och anpassad gymnasieskola. AKK blir mer och mer ett inarbetat verktyg och känns självklart att använda. Det behöver inte vara så krångligt och man behöver inte vara expert. Man testar och ser vad som funkar, helt enkelt. I Karlshamn har AKK och visuellt stöd berikat den verksamhet som fanns sedan tidigare. Moa har integrerat tecken, bild- och strukturstöd i sin verksamhet gentemot anpassad grundskola. Läsningen med TAKK och inspelningsbara knappar gör att fler kan vara delaktiga i sagostunden. Moa är glad för att de som inte har talat språk genom knapparna får ett stöd för att vara med i turtagningen och blir inkluderade var och en. Maria visar pekkartor och strukturstöd som blivit en naturlig del av lättlästcaféerna men även för att kommunicera kring andra program.

På eftermiddagen får vi testa att göra eget bildstöd till något vi själva jobbar med. Det pratas och smids planer mellan deltagarna som alla är här med minst en kollega. Just det är genialt, för när man jobbar tillsammans är det lättare att komma igång och uppmuntra varandra när man börjar i det lilla och testar sig fram.

När vi på seneftermiddagen glada men trötta styr näsan mot våra arbetsplatser igen har Timetimern slutat användas för länge sedan, då vi tappat bort oss i allt intressant på vägen. Alla har nog insett vilken stor skillnad vi kan göra genom att använda och intressera oss för de hjälpmedel som våra besökare använder. Om dessa är synliga i biblioteksrummet och vi som personal, trots vår begränsade förmåga, använder dem visar vi verkligen att dessa kommunikationssätt räknas.

Är ditt bibliotek intresserat av att fördjupa sig? Utifrån pilotutbildningen i Karlshamn och Ronneby har vi på BiBK utarbetat olika områden/moment som vi gärna kommer och håller workshops om för hela eller delar av personalgruppen på folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Ta kontakt med Emelie så planerar vi tillsammans ett upplägg som passar er.

Länktips:

Infoteket om funktionshinder Länk till annan webbplats.– kunskap och inspiration om funktionsnedsättningar, diagnoser och hjälpmedel m.m.

Habilitering och hälsa, Region Stockholm Länk till annan webbplats.– kunskap, bildstöd och material m.m.

Infotekets Länk till annan webbplats.TAKK-kurs Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.– gratis webbkurs som ger grunderna till TAKK.

Ritade tecken Länk till annan webbplats.– bild/ordbank med tecken. Går att använda i en begränsad gratisversion och via abonnemang.

Svenskt teckenspråkslexikon Länk till annan webbplats.– teckenspråkslexikon med filmer som visar hur tecken ska utföras.

Bildstöd.se Länk till annan webbplats.– Gratis verktyg för att skapa bildstöd från Västra Götalandsregionen

Papunet.net Länk till annan webbplats.– Gratis verktyg för att skapa bildstöd, sidan finns också på svenska

en bibliotkarie med bärbar dator i händerna framför en presentation