Shared reading

Aldrig har jag sett maken till sådana utvärderingar som de Katarina Lundgren och Catharina Kåberg fick efter utbildningen i Shared reading hos oss.

Jag känner att jag som person har växt. … Jag känner mig starkare. … Det har betytt mer än jag trodde att det skulle göra. Jag har fått inblick i något helt nytt och det är som att ha fått en fin gåva. ... Jag har fått se hur en text kan ge väldigt djupa och fina samtal. … Att få prova leda, läsa högt men också bara finnas i rummet när reflektionerna kommer. … En nystart för mig i mitt arbete. Den bästa utbildningen jag varit på på mycket länge.

Katarina Lundgren och Catharina Kåberg från Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping är rutinerade utbildare av läsledare inom Shared reading. De är, som alla som har rätt att utbilda läsledare, själva utbildade av organisationen The reader i England. Det är The reader som står bakom den här metoden för gemensam högläsning som kallas för Shared reading.

Katarina och Catharina är också erfarna läsledare själva. Så det var med varm och trygg hand som de ledde tolv nyfikna kursdeltagare under tre dagar i oktober i Växjö.

Utbildningen var till stor del praktisk eftersom Shared reading handlar om att göra. Kanske allra mest om att lyssna, vilket är en av läsledarens viktigaste uppgift, vid sidan av att välja rätt text att samtala kring.

Jag rekommenderar starkt till er som har medarbetare eller kollegor som gått kursen att ni tar vara på detta. Be dem hålla en Shared reading med er. Att själv uppleva Shared reading är det bästa sättet att första vad det är. Det kanske inte låter så märkvärdigt, att läsa högt för varandra och prata om vad texten får en att känna och tänka. Men det är en stark metod för både deltagare och läsledare.

Shared reading har uppmärksammats allt mer i Sverige under de senaste åren och allt fler utbildar sig till läsledare, inte minst inom bibliotekssektorn. Metoden är givande för alla men har visat sig vara extra gynnsam för människor som befinner sig långt från läsning i vanliga fall. Det kan handla om människor i socialt utanförskap, dementa eller personer med psykisk ohälsa. Shared reading har inget terapeutiskt syfte – men kan ändå få terapeutiska effekter. När man håller Shared reading med grupper med tex psykisk ohälsa, då samarbetar man alltid med utbildad vårdpersonal.

Shared reading passar även utmärkt för barn och unga. Det handlar bara om att välja rätt text.

Till skillnad från en traditionell bokcirkel behöver deltagare i en Shared reading-cirkel aldrig förbereda sig. Shared reading är här och nu. Texten delas ut på plats och läses av läsledaren och av de deltagare som önskar. Man deltar även i samtalet på sina egna villkor. Att bara lyssna är helt okej.

Utbildningen med Katarina och Catharina tillsammans med biblioteksmedarbetare från sju kommuner i Blekinge och Kronoberg var en stark upplevelse. De tre heldagarna var givande, utmanande, generösa och kärleksfulla. För mig personligen var detta ett nytt och befriande sätt att närma mig litteraturen, utan att värdera eller ”vara duktig” utan att bara få djupdyka i texten som sådan och genom den få ta del av andras erfarenheter och tankar. Jag vill igen betona att man inte behöver kunna ett dyft om litteratur för att få stor glädje av att delta i en läsgrupp. Jag unnar alla människor att få uppleva Shared reading.

/Camilla Carnmo

En grupp bibliotekspersonal framför brunt tegelhus