Möt föreläsarna som kommer till Inspirationsdag för tillgängligt läsfrämjande!

Den 4 december bjuder Biblioteksutveckling in till en fortbildningsdag om att möta barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning i aktiviteter som handlar om läs- och skrivfrämjande och programverksamhet.

Vi tog ett kort snack med våra tre föreläsare som kommer att tala och workshopa med oss under dagen.

Läs mer och anmäl dig här. Deltagandet är gratis!

Kvinna i medelåldern som tittar in i kameran och ler.

Hanna Frizén Nordström

Vem är du?
Jag heter Hanna Frizén Nordström och jobbar som kulturpedagog på Umeå Stadsbibliotek. Jag är i grunden lärare och har jobbat många år i skolan innan jag vidareutbildade mig till bibliotekarie. Både i skolan och biblioteket har jag haft förmånen att ägna mig särskilt åt de barn som behöver extra stöd och anpassningar för att tillgodogöra sig undervisningen och bibliotekets verksamhet.

Vad kommer din föreläsning att handla om?
Min föreläsning kommer att handla om tillgänglig programverksamhet. Jag hoppas kunna inspirera och ge tips på hur du i din verksamhet kan involvera fler i ditt läsfrämjande arbete, till exempel vilka anpassningar du kan göra så att innehållet blir angeläget även för personer med funktionsnedsättning.

Vem inspireras du av i ditt arbete?
I mitt arbete inspireras jag av alla möten i biblioteket, både barn, unga, pedagoger och vårdnadshavare men också alla kollegor i landet som arbetar mot samma mål – att jobba läsfrämjande så att det når alla.

Två kvinnor står mot en tegelvägg och tittar in i kameran och ler

Jenny Friman & Åsa Söderling

Vilka är ni?
Vi har har i flera år lett en skrivargrupp för vuxna med intellektuella funktionsvariationer. En del av gruppens arbete ledde fram till den lättlästa novellsamlingen Minnen och fantasier, utgiven av LL-förlaget 2022.

 

Vad kommer er föreläsning att handla om?
Skrivandet och läsandet är nära förbundet med varandra. Vi kommer dela med oss av våra erfarenheter kring detta, ge exempel på hur man kan arbeta med skrivande i en grupp där text och läsning kan vara en utmaning. Vår föreläsning tar avstamp i vårt arbete med vuxna, men metoderna passar lika bra för den som arbetar med barn och unga.

Vem inspireras ni av i ert arbete?
Det finns massor med inspirationskällor, både innanför och utanför lättlästformen. Vi och våra gruppdeltagare läser kontinuerligt noveller, dikter och andra typer av texter som ger oss input och inspiration.