Rum för social sammanhållning

Nu är den klar, rapporten om hur bibliotek och museer använder sina rum som sociala arenor. På bokmässan kommer Anna-Karin Karlsson, fd bibliotekschef i Tingsryd berätta mer om rapporten.

Under 2022 genomförde Tingsryds bibliotek och Nordiskt center för kulturarvsforskning , med stöd från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, en studie av fyra bibliotek och fyra museum, i syfte att se hur bibliotek och museum använder rummet som social arena. Vilka rum-i-rummet-lösningar besitter framgångsfaktorer för att både låg- och högintensiva möten ska kunna ta plats? Studien gjordes av Anna-Karin Karlsson, fd. bibliotekschef i Tingsryd, numera Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museum och Gustav Wollentz, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik. På Bokmässan, torsdagen den 28 september kl. 16.00 - 16.20 kan ni lyssna till Anna-Karin Karlsson som berättar om studien, om de erfarenheter man gjort och vilka synergieffekter som finns mellan dessa två olika typer av verksamheter.

Läs hela rapporten Rum för social sammanhållning - en utforskning av beröringspunkter mellan bibliotek och museer Pdf, 2.4 MB. (rapporten är inte tillgänglighetsanpassad, vi jobbar på det)

 

Biblioteksrumm med soffor och ett stort bord