Rusning till Klubb 15

När Lessebo bibliotek nyligen satsade på en klubb för unga i mellanstadieåldern ville man erbjuda dem lite olika aktiviteter kring pyssel, spel, teknik, språk, ord och berättelser. Syftet var att målgruppen själva ska känna att biblioteket är relevant och att de själva kan vara med och påverka både i samhället och verksamheten i Kulturhuset 51:an.

Bibliotekschef Cecilia Ungerbäck-Smith berättar att hon och personalen var lite vacklande kring hur många de kunde förvänta sig komma. Man har hört om andra bibliotek, även i lite större städer, som haft svårt att få tillbaka barn till grupper och återkommande aktiviteter efter pandemin. Lessebo bibliotek har i och för sig haft en del rätt stora barngrupper som sökt efter något att göra till och från genom åren. Det som nu erbjöds som en aktivitet skulle kunna vara intressant för iallafall några, men när det var dags för första träffen i slutet på januari blev de helt tagna på sängen. 53 barn kom till biblioteket.

Personalen som hade förberett aktiviteter för första träffen fick snabbt tänka om och även lokalmässigt göra en flytt inom Kulturhuset för att alla skulle få plats. Även veckan efter kom det lika många barn och nu var det bara att inse att det måste ske ett omtänk för att det ska bli så positivt som möjligt för alla.

Så vad gör ni nu för att lösa den uppkomna situationen?

Cecilia: Vi plockar in ytterligare en fritidsledare så att de nu är tre stycken och att det finns två olika aktiviteter på gång samtidigt. En med det mer ursprungliga upplägget kring skapande, kreativitet, skrivande och berättelser och samtidigt en där det finns plats för mer rörelse, spel, pyssel och häng.

Vad har du för tips till andra bibliotek som längtar efter att bli nedsprungna av tweenisar?

Cecilia: En orsak till att det kommit så många är att utbudet inte är så stort för målgruppen i vårt närområde, särskilt för de som inte är aktiva i föreningar, så vi har sett ett behov där biblioteket kan steppa in. För att få tweenisarna att komma tror jag en nyckel är att fritidsledarna gick till mellanstadiet, presenterade sig och hängde ute på rasterna några gånger för att marknadsföra och bygga relationer. På så sätt visste barnen vilka de skulle möta och trösklarna sänktes.

Slutligen är vi nyfikna på namnet. När jag skulle googla på er programpunkt kom jag till en nattklubb i Paris. Klubb 15, varför detta namn och kan det vara en popularitetsfaktor eller tror du att bibliotekspersonal inte ska bry sig så mycket om yta som innehåll?

Cecilia: Klubb 15 – ja dels var det ett av förslagen som kom in från barnen via en förslagslåda vi hade på skolan. Att det var det som valdes har att göra med att Lessebo bibliotek nu ligger i Kulturhuset 51:an och då blev det 15 baklänges samt att lägger man ihop 4+5+6 (dvs mellanstadieklasserna) så blir summan 15. Innehåll är givetvis viktigt, men det är bra att kunna ha något att samlas kring och marknadsföra. Redan nu ser vi tex hur det pärlplattas Klubb 15 så namnet har ändå någon slags effekt och ger en känsla för deltagarna.

en pärlplatta med texten "Klubb 15"