Några guldkorn från årets Bok & bibliotek

Vad var guldkornen på årets Bokmässa? Vad hittade vi fyra från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg? Här kommer några reflektioner.

Anna
I år hade jag lyckats pricka flera bra seminarium och samtal, det handlade om bibliotekens demokratiska uppdrag, biblioteksstrategin, varför det sker en kompetensflykt från biblioteken, hur små bibliotek kan uppfylla lagen och vilken bibliotekens roll är i den hållbara utvecklingen. Det som var extra spännande för mig, som jobbat med rummet var Folkbibliotekets arkitektur: med besökaren i fokus, där Dan Hallemar och fotografen Bert Leandersson presenterade sin bok Folkbiblioteket. De har åkt runt i Sverige besökte ett 30-tal bibliotek, både större bibliotek i kommunernas huvudorter och små filialbibliotek ute på landsbygden. Jag blev riktigt glad då de tog upp Skruvs bibliotek på skärmen och berättade om bibliotekets resa i Kreativa rum. Boken är en riktigt härlig blädderbok, men glöm inte läsa de reflekterande texterna om biblioteket roll i samhället.

Joanna
Guldkornet för mig är denna gång ett helhetskorn! Att befinna mig mitt i ett pågående samtal som tar sig an biblioteken och kulturen från olika aspekter och dimensioner. Att förstå att många av de tankar och frågeställningar jag själv har även stöts och blöts av andra, ger en känsla av att vi är på rätt väg. Jag har bland annat åter fått bekräftat hur viktig lokalpolitiken och beslutsfattare på kommunal ledningsnivå är för bibliotekens roll i samhället, och hur viktigt det är för oss att våga “knacka på”. Hur kan vi höja insikten hos lokala beslutsfattare om hur lokal, regional och statlig finansiering samverkar för den lokala biblioteksverksamheten?

Lisa
Årets bokmässa var för mig en av de roligaste jag varit med om. För en gångs skull kändes de roligt att trängas, roligt att gå låååångsamt bland många människor, roligt med alla samtal om kultur, demokrati och bibliotek som förs, högljutt och lågmält, på en massa olika ställen samtidigt. För att allt det här, av flera samverkande anledningar, känns så brännande relevant. Jag uppskattade särskilt ett seminarie med Anne-Marie Körling och Fredrik Sandström om att väcka tonåringars läslust. Det blev ett samtal där högläsningen hyllades, lärarnas administrativa arbetsbörda dryftades och rådet “låt läsningen få ta mycket tid i skolan” gavs.

I programpunkten “Bibliotekens roll i hållbar utveckling” återkom Joachim Hansson upprepade gånger till att biblioteken idag ägnar sig åt många sysslor som inte är deras uppdrag. Han tryckte på att vi måste se på de ramar som finns för biblioteksuppdraget och ha mod att välja bort det som inte ingår. Tankeväckande!

På fredagen stod Hanna Ekstrand från Karlskrona stadsbibliotek på biblioteksscenen och föreläste om läsfrämjande väntrum. Ett riktigt guldkorn för mig att hon vågade och att hon gjorde det så säkert. Jag tror att vi oftare behöver ta oss mod och tid att berätta om det vi gör i våra regioner – till vinning både för de som sitter i publiken och får veta nåt nytt och för den som står på scen.

Camilla
Ett par saker jag tar med mig i år är att det kan vara avgörande för en människa att vistas i fantasier och berättelser som andra har skapat. Genom att läsa skönlitteratur kan du vara i en annan värld än din egen och därmed också vara en annan person. Du upplever svindlande möjligheter. Du tar med den känslan till ditt liv och du inser att ditt liv kan bli något annat än det är. Du kan bli något annat än du är. Från ett lite rörigt och härligt seminarium med den lockande titeln Litteraturens demografiska demokrati med bland andra America Vera-Zavala (jag måste läsa hennes bok Svartskalle!), Stina Wollter och Läsfrämjandeinstitutets grundare Marlen Eskander.

Jag gick också igång på titeln Biblioteken och den digitala backlisten. Många frågor, få svar men en viktig diskussion som måste fortsätta föras, den om hur biblioteken förhåller sig till den digitala utgivningen - och lika viktigt – hur de digitala utgivarna förhåller sig till biblioteken. Spännande!

Men allra mest trivdes jag ändå när jag äntligen fick träffa våra två mottagare av Hjärtans fröjd-priset för årets bästa svenska ungdomsbok för första gången någonsin (pandemin...) och dessutom tillsammans med Per Nilsson själv under ett kort men fint samtal på Biblioteksscenen. Tamara Mivelli och Matilda Gunnarsson Rathsman vann 2021 och 2022 med Jag klyver er itu och Tidsfördriv.

många människor på mässgolvet