UX:a - ett sätt att bli relevant

Under hösten och vintern har det genomförts två utbildningar i användarstyrt förhållningssätt, en metodkurs som vi kallar Upptäck UX 1 och en fortsättningskurs Upptäck UX 2 – Innovationsguiden. Upptäck UX 1 är en ”prova-på-kurs”, där vi testar några enkla metoder som kan användas för att lära känna användarna och ta reda på vad de tycker. Upptäck UX2 har utgått från SKR:s Innovationsguiden och innehåller en förändringsprocess från utforskande – idégenering – test – genomförande.

Håll utkik! Det kommer fler kurser framöver så ni har inte missat tåget.

BiBK har bett några av deltagarna skriva några rader om hur det har varit att gå kurserna.

tecknad kurva på papper

Upptäck UX 1 – metoder

Karin Noordenbos-ter Harkel, Ljungby

Du har gått Upptäck UX1, vad har du lärt dig och vad tar du med dig?

UX står för user experience och betyder användare upplevelse. Det sträcker sig över ett stort område men Biblioteksutvecklingen har plockat fram sju metoder som passar väldigt bra till våra verksamheter på biblioteket.

Oftast vet ju bäst hur vi ska jobba med vår verksamhet men det är lätt att bli hemmablind.

Vi har lärt oss att förstå våra besökare bättre och att använda oss av UX har förenklat vår egen verksamhet också. Till exempel har vi nu en egen UX-knapp som vi kan använda oss av. Den finns på vår egen Teams-sida där vi kan lägga förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Det kan vara att någon kollega undrar om ska vi ha den nyaste tidningen till utlån - då har vi använt oss av metoden gerillatestning och då fick vi snabbt svar från våra användare att vi inte ska låna ut den nyaste.

Varför ska man ha ett UX-perspektiv i biblioteksverksamheten?

Det sparar oss väldigt mycket tid att gissa sig fram till vad användare vill ha, genom att göra korta undersökningen får man snabbt svar hur man skulle kunna göra förbättringar eller utveckla verksamheten. Det är dessutom väldigt roligt att fråga besökarna hur dom känner och upplever biblioteksbesöket. Det var många som uppskattar det.

Varför tycker du att andra ska gå Upptäck UX?

Jag kan varmt rekommendera att gå kursen Upptäck UX, det har gett oss både mycket arbetsglädje och verktyg att jobba vidare med.

Till slut: Tänk UX först! Sätt användare i fokus och utveckla din verksamhet.


Kvinna med ljus långt hår

Upptäck UX 2 - Innovationsguiden

Louise Andersson, Ronneby

Du har gått Upptäck UX2, vad har du lärt dig och vad tar du med dig?

Jag har lärt mig att börja testa idéerna i tidigt skede. Att vi på biblioteket är väldigt bra på att presentera färdiga lösningar, istället för att samtala med våra användare och undersöka vad det är de egentligen vill ha. Det är för mycket ”vi tror”. Jag har ändrat mitt tänk till mer användartänk, där förändringar och lösningar ska ske i samråd med användarna.

Jag tar med mig de metoder vi har fått pröva på. Jag har aldrig jobbat med prototyper innan och tyckte det gav väldigt mycket.

Sen var jag skeptisk till hur det skulle gå eftersom jag skulle göra UX-kursen med två personer från två andra kommuner, för jag tänkte det skulle vara svårt att få ihop. Men det har snarare varit en fördel eftersom vi har fått ett bredare tänk eftersom vi representerar tre olika kommuner och jag har fått väldigt många idéer från vår grupp. Och det har självklart varit väldigt kul att arbeta tillsammans med två nya människor som man aldrig träffat innan.

Varför ska man ha ett UX-perspektiv i biblioteksverksamheten?

För att man då verkligen sätter människorna i centrum. Och det viktigaste tror jag är att man inte bara undersöker användarna, eftersom de redan kommer till biblioteket. Vi behöver ta reda på vad de som inte kommer till biblioteket tycker. Öka besökare kan vi aldrig uppnå genom att fråga våra besökare, utan då måste vi gå till de som inte besöker oss.

Varför tycker du att andra ska gå Upptäck UX?

Jag tycker egentligen att alla som jobbar på bibliotek bör gå UX, för att få ett mer användartänk. Det har varit kul att testa olika metoder och att diskutera i små grupper. Det gör mycket att man diskuterar med andra människor som man annars inte jobbar med, för det får en att utvecklas på ett annat sätt än vad det skulle göra om man diskuterar med sina kollegor som man träffar varje dag.

Sen bör de gå UX när det inte är Corona. Det har ibland varit svårt att få ihop träffar med gruppen och vissa tider har det varit stressigt eftersom verksamheterna har ändrats så mycket under kurstiden.


Kvinna med blått och lila hår och glasögon

Upptäck UX2 - Innovationsguiden

Madeleine Lundman, Alvesta

Du har gått Upptäck UX 2, vad har du lärt dig och vad tar du med dig?

Jag har använt mig av ett UX-perspektiv även innan kurserna, men har genom dessa fått fler metoder att använda mig av. Kurserna har även visat att det inte behöver vara svårt eller komplicerat utan att man med enkla metoder kan använda sig av ett UX-perspektiv.

Varför ska man ha ett UX-perspektiv i biblioteksverksamheten?

För att det är viktigt att inte gissa sig till vad användarna vill ha utan att vi faktiskt frågar användarna vad de vill och önskar sig. Det vi tror att användarna vill ha kanske inte alls stämmer överens med verkligheten.

Varför tycker du att andra ska gå Upptäck UX?

Lärorikt och roligt.