Riktlinjer, lyhördhet och omvärldsbevakning stärker bibliotekets kommunikation

Joel Petersson är samordnare för kommunikation och marknadsföring på Karlskronas bibliotek. BiBK bad honom dela med sig av hur han jobbat med kommunikationen under coronakrisen.

Joel Petersson

Vem är du?
Joel Petersson heter jag och jobbar som samordnare för kommunikation och marknadsföring på folkbiblioteken i Karlskrona kommun. Jag började min anställning i december förra året. Innan dess har jag i drygt 15 års tid jobbat som journalist, bland annat som reporter, redigerare och redaktör på olika tidningsredaktioner i Blekinge.

Hur har ni resonerat kring bibliotekets kommunikation de senaste veckorna?
Tidigare i våras, innan coronautbrottet i Sverige, satte vi samman riktlinjer för kommunikation och marknadsföring vid biblioteken som granskades och godkändes av kommunens kommunikationsenhet. I det här läget har det varit skönt att ha det att luta sig mot och veta vad vi kan, får och bör göra.

Vår utgångspunkt har hela tiden varit att hålla öppna våra bibliotek så länge vårt eget personalläge bara tillåter, och det är också det vi har fokuserat kommunikationen på. Jag och bibliotekschefen har haft dagliga avstämningsmöten då vi informerat varandra om vad som är på gång, och vi har också haft regelbunden kontakt med förvaltningschefen, som har kunnat ge oss ett större perspektiv.

Målet har varit att informationen vi går ut med ska vara korrekt, nyttig och aktuell, sedan har vi justerat och uppdaterat texter efterhand att det har behövts. På vår Facebook och Instagram har vi varit noga med att också varva med inlägg som inte är kopplade till corona, för att ha en bredd och ge mottagaren även något annat i en tid då pandemin dominerar informationsflödet.

Har du några tips till andra bibliotek?
Vi har försökt vara lyhörda och lyssna av vår egen personal och deras reflektioner – om de tänker, tycker och reagerar på ett sätt så finns det säkerligen många andra människor som gör likadant. Sedan har vi jobbat för att ta fram och gå ut med information utifrån det. Vi har också ägnat oss åt intensiv omvärldsbevakning och sneglat på hur andra bibliotek, institutioner och aktörer agerar och kommunicerar. Det är inte fel att låna bra idéer och uppslag, och anpassa det efter sina egna behov och förutsättningar.