Aktuellt

23 April, 2019

› Bokbuss i Alvesta kommun - en förstudie

I höstas ansökte Alvesta bibliotek om pengar från Biblioteksutvecklings Stärkta bibliotek-projektpengar för att göra en förstudie om bokbussverksamheten. Det finns redan idag en bokbuss, men både buss och verksamhet behöver förnyas, enligt biblioteket, och för att ta reda på mer ville man anlita någon utifrån som kunde se på verksamheten. Nu är studien färdig och finns att läsa.

22 Mars, 2019

› SUD 2019 - Stora utvecklingsdagen i Skåne

Region Skåne anordnar varje år en dag där biblioteken som fått projektbidrag från regionen presenterar sina lärdomar. Emelie och Anna åkte till Malmö och kom hem med massor av idéer och kontakter till våra län.

1 Mars, 2019

› Träffpunkt Biblioteksplaner

I KB:s uppdrag ligger att utvärdera och se hur bibliotekens planer används. Träffpunkt biblioteksplaner är den nya mötesplatsen för samtal och erfarenhetsutbyte mellan nationell, regional och kommunal biblioteksverksamhet. Den ger möjlighet för samsyn om centrala begrepp och värderingar. 2019 kommer två träffpunkter att genomföras. Den 4 april genomförs för Blekinge/Kronobergs och Skånes del i Kristianstad och den 17 oktober på Kungliga biblioteket i Stockholm.

22 Februari, 2019

› Blekinge bokmässa

Blekinge bokmässa

31 Januari, 2019

› Mer för fler - en konferens om utveckling med användaren i centrum

Innovationsguiden är SKL:s arbete med tjänstedesign och fungera ungefär som Design thinking. Onsdagen den 23 januari anordnades en konferens för att presentera några av de projekt som genomförts och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg var på plats. Här kommer några av Annas tankar från dagen.