Aktuellt

17 Mars, 2017

› Nätverksträff Barn Unga och Bibliotek

Alla ni som arbetar med barn och unga på folkbibliotek i Blekinge och Kronoberg är välkomna till en dag med massor av metod och erfarenhetsutbyte. Dessutom har vi osedvanlig stjärnglans då ALMA-priset 2017 tillkännages denna dag. Vi tittar, skålar och lär oss mer om den författare eller organisation som får priset.

Förälder och barn vid bokhylla

13 Mars, 2017

› Nätverksträff för interkultur i Karlshamn

Folkbibliotekspersonal i Blekinge och Kronoberg är välkomna till nätverksträff för interkultur den 18 maj i Karlshamn. Förutom tid för erfarenhetsutbyte blir det extern medverkan från Rädda barnen om att möta människor i migration.

8 Mars, 2017

› Bibliotek i samspel med lokalsamhället

Hur kan vi lära känna vårt lokalsamhälle och vilken roll kan biblioteken ta i det? Hur jobbar vi med våra prioriterade grupper? Hur blir biblioteken en del av samhällsutvecklingen? Cecilia Brisander på Regionbibliotek Stockholm har fördjupat sig i frågorna och kommit med en skrift som kan vara till hjälp för biblioteken i deras förankringsarbete.

3 Mars, 2017

› Regionförening Sydost bjuder in till föreläsning med Pelle Snickars

I samband med Svensk biblioteksförenings Regionförening sydosts årsmöte på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona den 3 april föreläser Pelle Snickars under rubriken Vad är ett bibliotek?.

2 Mars, 2017

› Skapa ett attraktivt biblioteksrum

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har bjudit in Petra Trobäck för att föreläsa om det Attraktiva biblioteksrummet. En dag om hur biblioteken genom enkla grepp kan göra sina lokaler attraktivare och enklare att hitta i.