Aktuellt

18 April, 2018

› Nytt nyhetsbrev

Nytt nyhetsbrev

12 April, 2018

› Årets filialdag=filialresa

Nu går det äntligen att anmäla sig till årets filialdag, som i år blir en filialresa till Malmö den 23 maj! Vi kommer att besöka Garaget, STPLN och Masten2. Läs mer och anmäl er i Kalendariet!

11 April, 2018

› Plats att leka

Regionförening Sydost i Biblioteksföreningen bjöd i slutet av mars in till en studieresa till Dokk1 i Århus och Syddanske Universitetsbiblioteket i Odense. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg hängde med på resan och Anna Persson har gjort ett bildreportage och några korta reflektioner.

7 Mars, 2018

› Inbjudan till Biblioterapi - en introduktion

Vi har bjudit in Helena Broms och Eva Bergstedt, som tillhör gruppen pionjärer som under hösten 2017 gått Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning i Det biblioterapeutiska arbetssättet, för att hålla en introduktion i biblioterapi. De kommer att berättar om vad biblioterapi är, forskning och tillämpad kunskap samt workshops. Vi träffas den 26 april i Växjö.