Bord med stolar i flera färger på Skruvs bibliotek

Inte bara lacka om några hyllor

Projektet Kreativa rum är nu över och vi vill dela med oss av våra erfarenheter. 27 april blir det en digital konferens.

27 april, spara det datumet, för då kommer vi att bjuda in till en konferens, där vi berättar om projektet Kreativa rum.

En konferens om att mötas slöjd och bibliotek, att lära av varandra och åstadkomma något helt unikt.

Under tre år har vi varit ute på sex olika bibliotek och förändrat rummet, sett till att biblioteken har fått läsfrämjande och kreativa ytor genom att lyssna på användarna, lära oss mer om lokalsamhället och återbruka.

Vi är Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Slöjd i Blekinge och Hemslöjden i Kronoberg.

Snart kommer hela programmet och möjlighet till att anmäla er.

Sidan kommer uppdateras efterhand som bitarna faller på plats.