ord på griffeltavla

Omvärldsbevakning

Länk- och lästips för dig som arbetar med barn och unga på bibliotek

Lästips

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57 (pdf 1 MB) Länk till annan webbplats.

Leonards plåster - om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund (pdf, 2,2 MB, öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats., en studie från 2015 av Åse Hedemark och Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm om sagostunden som metod och varför. 

Att främja barns delaktighet - en studie av barnbibliotekariers syn på barns delaktighet i barnverksamheter på folkbibliotek,BHS 2014:10 (pdf, 303 kB, öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats., en magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås av Anna Lagerström och Anette Lundgren

Barn berättar - en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek (pdf, 1,00 MB, öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats. från 2011 av Åse Hedemark, utgiven av Svensk Biblioteksförening

Unga berättar - en studie av ungas syn på läsning och bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, öppnas i nytt fönster) från 2017 av Åse Hedemark, utgiven av Svensk Biblioteksförening

Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, 4568 kB, öppnas i nytt fönster) från 2018 av Frances Hultgren. Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Broschyr om att läsa på sitt modersmål - på 48 språk Länk till annan webbplats. Broschyren riktar sig till vårdnadshavare med små barn. Broschyren är framtagen av Internationella biblioteket i samarbete med läns- och regionbiblioteken med stöd av Kulturrådet.

Bra webbplatser att bevaka