ord på griffeltavla

Omvärldsbevakning

Länk- och lästips för dig som arbetar med barn och unga på bibliotek

Lästips

Barnbibliotekariers kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En fokusgruppsstudie i Stockholms län 2019

Läsning på gång. Länk till annan webbplats. Rapport från Svensk biblioteksförening 2021

Robotar och ritblock Länk till annan webbplats.. Digital biblioteksverksamhet för barn och unga på folkbiblioteken i Stockholms län, 2019

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57 Länk till annan webbplats.

Leonards plåster - om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund, Länk till annan webbplats. en studie från 2015 av Åse Hedemark och Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm om sagostunden som metod och varför. 

Att främja barns delaktighet - en studie av barnbibliotekariers syn på barns delaktighet i barnverksamheter på folkbibliotek,BHS 2014:10 (pdf, 303 kB, öppnas i nytt fönster, Länk till annan webbplats. en magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås av Anna Lagerström och Anette Lundgren

Unga berättar - en studie av ungas syn på läsning och bibliotek Länk till annan webbplats. från 2017 av Åse Hedemark, utgiven av Svensk Biblioteksförening

Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från 2018 av Frances Hultgren. Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Bra webbplatser att bevaka: