barn klipper rött band

Barnperspektiv och barns delaktighet

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 1989 och sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Framför allt tre artiklar bör alltid finnas med i det vi tänker och gör på våra bibliotek.

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. (Artikel 3 i Barnkonventionen)

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. (Artikel 12 i Barnkonventionen)

Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. (Artikel 13 i Barnkonventionen)

 

Länkar om barnrätt

Barnrättsresan Länk till annan webbplats.
Barnombudsmannens processtöd hjälper kommun, region och myndighet att utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen.

Information om Barnrättskonventionen på Unicefs webbplats Länk till annan webbplats.

Barnrättskonventionen - för barn på Barnens biblioteks webbplats Länk till annan webbplats..
Lite mer att läsa kring barnperspektiv, barns perspektiv och delaktighet:

Löpa linan ut Länk till annan webbplats. - Skrift om Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

På barns och ungdomars villkor Länk till annan webbplats. 
Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet