Tipskort

Här finns samlade tips på vad som är bra att tänka på när man läser bokreceptböcker i olika kategorier samt generella tips. Tipsen är framtagna av logopeder i Blekinge och Kronoberg.

Generella tips från logopeden vid läsning av bokreceptböcker

Titta igenom boken på egen hand först så du vet vad den handlar om och vilket språkligt område/kategori som är i fokus. Välj ett lästillfälle när ni båda två är pigga och glada och gärna när du och ditt barn är på tu man hand. Tänk på stunden både som ett lärtillfälle för barnet och en mysstund för er båda. Läs böckerna flera gånger – när boken är välkänd kan barnet vara allt mer delaktigt själv, och när handlingen är känd för barnet kan mer uppmärksamhet ägnas åt språket
och orden i boken.

Interaktiva böcker

Försök få barnet intresserat av boken. Använd din röst, mimik och kroppsspråk. Låt barnet vara delaktigt i att benämna, vända, peka, öppna, knacka osv när ni tittar i boken. Utgå från vad barnet visar intresse för – ni behöver inte läsa alla sidor, att läsa/titta/göra samma sida flera gånger går också bra!
Successivt kanske barnet kan bli intresserat av flera sidor i boken. Ge inte upp om barnet är ointresserat, testa igen senare eller nästa dag. Fortsätt gärna själv att läsa/titta i boken –
visa att du tycker den är intressant!

Böcker med TAKK

Förbered dig genom att lära dig de tecken som du vill använda vid läsningen. Använd dig av teckenförteckningen i boken. Kanske börjar du med ett par stycken vid första läsningen och sedan kan du bygga på med fler efter hand. Tänk på att du behöver dina händer för att kunna teckna, låt boken vila i knät eller framför er på golvet. Gör det möjligt för barnet att se både boken och dina tecken.
Ge inte upp om det är svårt i början eller om barnet inte intresserar sig för dina tecken –
ha tålamod och försök igen. Kom ihåg att kombinera tecken och tal – dina tecken förstärker dina ord.

Vanliga ord och korta fraser

Här är böcker som är perfekta för att benämna och upprepa vanliga ord och fraser. Bilderna ger stöd till orden du säger/läser. Följ barnets intresse och upprepa gärna orden flera gånger. Används gärna din röst och ditt kroppsspråk för att få barnet intresserat. Ni behöver inte läsa från pärm till pärm, det går lika bra att bläddra fram och tillbaka och utgå från de sidor barnet gillar mest.

Enklare berättelser

Här är böcker med enkla och korta berättelser, perfekta för att stimulera ökad meningslängd hos barnet. Här övas även att följa med i ett händelseförlopp och att hålla en röd tråd i berättandet. När ni har läst boken ett par gånger kanske barnet kan vara med och berätta? Fråga barnet om det minns vad som hände sen, innan du vänder till nästa blad. Hjälps åt att berätta. Ställ gärna följdfrågor kring innehållet i boken, ofta finns det hög igenkänningsgrad i berättelserna. På detta vis blir läsandet ännu mer språkutvecklande för barnet.

Ljudhärmning/lek med ljud

Härma, ljuda och låt! Böckerna kan användas för att få barnet att utforska olika sätt och ställen i munnen att skapa ljud. Det behöver inte bara vara språkljud och bokstäver – barnet övas i att lyssna på ljud och att försöka återskapa dem. Detta kan ses som en förberedelse till uttalsträning.

Textlösa böcker

Dessa böcker har ingen text - men det finns många berättelser att berätta och många bilder att prata om. Här finns möjlighet att på ett fritt sätt utgå från bilderna och skapa er egen berättelse.

Enklare rim och ramsor

Böcker som stimulerar till språklig lekfullhet. Här används melodi och rytm för att väcka intresset för språkets form. Barnet övas i att lyssna och upptäcka likheter och mönster i ljud, ord och rytm. På sikt väcker detta en medvetenhet om språkljud och ord som behövs i läs- och skrivutvecklingen senare.

Många substantiv

I de här böckerna finns det gott om möjligheter att utöka ordförrådet med ”sak-ord”. Benämn, benämn, benämn och prata även om sakerna. Hur ser de ut? Vad har man dem till? Finns det saker som hör ihop? Genom att skapa många ”trådar” mellan ord och deras betydelse hjälper vi hjärnan att sortera orden på ett smart sätt så att vi lättare hittar dem när vi behöver!

Många verb

I de här böckerna finns det gott om möjligheter att utöka ordförrådet med ”göra-ord”.

Benämn, benämn, benämn och koppla gärna verben till sådant som barnet själv kan, brukar göra eller har gjort.

Vissa verb kanske ni kan testa att härma? Exempelvis dansa, hoppa, låtsas-diska osv. På så vis fördjupas förståelsen av nya ord samtidigt som ni har en rolig stund tillsammans!

Många adjektiv

I de här böckerna finns det gott om möjligheter att utöka ordförrådet med ”beskriva-ord”.

Benämn, benämn, benämn och koppla gärna till barnets egna upplevelser. Vet barnet något annat som är rött/stort/fint/kallt osv?

Glöm inte att använda bilderna!

Detaljrika bilder

I böcker med detaljrika bilder finns det oändligt mycket att titta på - och att prata om! Här kan du på ett fritt sätt utgå från bilderna för att benämna och beskriva tillsammans med barnet. Här finns chans att använda många olika slags ord: Vad är det ni ser? Hur ser det ut? Vad händer och sker på bilderna?

Färger

Böcker för att öva färger. Benämn och upprepa! Namnen på färger kan vara svåra att lära in. Om barnet har svårt att själv benämna färgerna kan du testa att låta hen peka ut dem istället och hitta något som är rosa/grått/vitt osv. Utöver de färger som benämns i texten kan ni gärna leta efter färger på bilderna. Finns det någonting mer som är grönt/svart/blått? Ni kan även matcha färgerna i boken med annat runt omkring er, kanske har ni en soffkudde/tröja/kopp i samma färg?

Känslor

Böcker som sätter ord på olika typer av känslor. Att läsa och prata om känslor kan hjälpa barnet att själv sätta ord på vad det känner – och också att lättare kunna tolka och förstår andras känslor och känslouttryck. Försök att koppla det ni läser till barnets egna upplevelser.

Plural

Böcker där orden böjs i en- eller flertal. Med hjälp av många upprepningar och betoning på ändelserna hjälper du barnet att uppfatta mönstret vid pluralböjning. Betona de aktuella ändelserna lite extra när du läser. Exempelvis: klockORNA, apOR, bananER. Titta på bilderna och hjälps åt att benämna det ni ser. Använd gärna ifyllnadsstrategi, ”Här var det en hund, men på den här sidan var det ju tre…” och låt barnet fylla.

Genitiv-s

När något är någons markerar vi detta med ett /s/ på slutet. För att uppmärksamma barnet på detta så kan du betona /s/ lite extra när du läser: mammanS, kattenS, henneS osv. Fråga gärna barnet vems sakerna är. ”Är det BabbaS? Nej det var inte BabbaS, det var ju…”

Frågeord

Böcker där användningen och betydelsen av ord såsom var, hur, när, varför kan tränas. Upprepa och turas gärna om med barnet att fråga och svara.

Negationer

Placeringen av ordet /inte/ ändras beroende på hur verbet i meningen är böjt. Detta kan vara svårt för vissa barn att lära sig. Genom att betona både verb (”göra-ordet”) och negationen (”inte”) när du läser kan du hjälpa barnet att uppfatta negationens placering. Använd gärna bilderna för att förstärka och repetera: ”Den kaninen gillar glass, men den kaninen GILLAR INTE glass”.

Prepositioner

Prepositioner är små ord som markerar var något finns i förhållande till något annat. I vardagligt tal kan de passera ganska obemärkt. När du läser böckerna är det bra att markera just prepositionsordet lite extra: ”bollen är under bordet”, ”katten är framför trädet”. Peka gärna samtidigt i boken.

Personliga pronomen

Pronomen är små ord som kan ersätta ett substantiv. I de här böckerna kan ni öva pronomen såsom /han/ och /hon/. I vardagligt tal kan de passera ganska obemärkt. Betona därför gärna dessa ord lite extra när du läser. Titta gärna på bilderna och benämn om det är han eller hon som gör/har olika saker. Upprepa och betona, så har barnet lättare att uppfatta pronomen i talet.

Verb i preteritum

När vi berättar om sådant som hände förut böjer vi verben i preteritum. Vi böjer antingen regelbundet genom att lägga till en ändelse: jagaDE, dansaDE eller oregelbundet genom att ändra ordet helt: åt, drack, gick. Sådant här lär sig barnet genom att höra orden många, många gånger. Så läs och upprepa och betona ändelserna extra. Fråga gärna barnet vad som hände på bilderna och upprepa själv med rätt ändelse: ”Just det, dom ÅT glass. Sen badADE dom…”

Komparation av adjektiv

Komparation av adjektiv är det vi gör med orden när vi jämför. I de här böckerna kan ni öva betydelsen av ord såsom större, mindre, snabbast. Koppla det gärna till barnets egna upplevelser och erfarenheter. Vet barnet något som är ännu snabbare/större/mindre/roligare etc?

Språkljud

Detta är böcker som kan användas i uttalsträning. Det aktuella ljudet som barnet övar finns med extra ofta. Uppmärksamma och förstärk gärna ljudet när du läser. Det är träning för barnet både att lyssna och att säga. Ha gärna ”skattjakt” och försök lyssna efter ord som innehåller ljudet och om ditt barn känner igen bokstäver kan ni även leta efter bokstaven/ljudet i texten. Förklara gärna för barnet, till exempel ”Nu ska vi läsa den här boken där det finns massor av ord med /fff/. Ska vi se om vi kan hitta några sådana ljud? Vi får lyssna noga på orden.” Låt barnet vara med och benämna/upprepa orden.

Lite svårare rim och ramsor

Det är både roligt och utvecklande att leka med rim och ramsor. När barnet har upptäckt hur man rimmar kan det vara med och fylla i ord som rimmar. Detta väcker en språklig medvetenhet som behövs i läs- och skrivutvecklingen. Kanske kan barnet komma på andra ord som rimmar eller låter lika, eller börjar på samma ljud osv?

Böcker på barnets hemspråk

När du talar och läser på det språk du kan bäst kan du vara en språklig förebild för ditt barn. På biblioteket finns barnböcker skrivna på andra språk än svenska. Det finns även barnböcker som översatts till andra språk. Finns inte just den ni har tänkt er eller om utbudet är litet på just ditt språk, så kan du utgå från text och bild i vilken bok som helst och berätta med egna ord. Kanske kan en textlös bok vara ett alternativ?