Illustration som visar en vuxen som pratar och läser med ett barn

Språkstegens bokrecept

Bokrecept som insats berör föräldrastöd, barns språkutveckling och läsning. Erbjudandet berör särskilt barn med språklig sårbarhet men är till sin utformning värdefull för alla barn i förskoleåldern, oavsett språklig nivå eller förmåga.

Vad är Bokrecept?

Från den 1 januari 2021 erbjuder logopeder tillsammans med biblioteken i alla kommuner i Blekinge och Kronoberg bokrecept för barn i förskoleåldern och deras vuxna. Bokrecept är helt nytt i Kronoberg och nu bygger vi också ut arbetet i Blekinge så att specialpedagoger och annan personal på förskolor, och familjecentraler samt intresserade föräldrar i båda länen får kunskap och tillgång till böckerna och materialet även om man inte fått ett recept.

Så går det till

Barn som kommer till logopedmottagningen kan få ett bokrecept som är anpassat efter just det barnets behov. Det kan vara allt ifrån böcker med tecken som stöd och vardagliga händelser, till böcker där specifika grammatiska begrepp och/eller språkljud förekommer ofta. Genom att läsa de utvalda böckerna tillsammans med barnet kan föräldrarna stimulera de språkliga områden som barnet behöver extra hjälp med.

På biblioteket finns personal med särskild kompetens kring vilka böcker som passar för olika språkliga kategorier och familjen får av både logopeden och biblioteket stöd i hur man språkar tillsammans kring böckerna. Bibliotekspersonalen lägger till ämnesord i katalogen vid inköp av nya titlar för att hitta relevanta böcker när familjen kommer med receptet. Men det finns också en boklista med några noga utvalda titlar per språklig kategori att sätta igång med.

Böcker, boklista, tipskort och annat material synliggörs och erbjuds också alla intresserade föräldrar. Men även de som i sin yrkesutövning arbetar med att stärka barn med språklig sårbarhet och ge hemmet stöd, kan använda Språkstegens bokrecept som en resurs.

Filmade presentationer

I samband med lanseringen av Språkstegens Bokrecept gjordes inspelningar. Filmerna är inte tillgänglighetsanpassade.

Fyll i din e-postadress i detta formulär för att få länkar till filmerna Länk till annan webbplats.

Följande filmklipp finns:
1. Vad är Språkstegens Bokrecept? (9:53 min)
2. Lathund för bibliotekspersonal (5:40 min)
3. Kategorier i bokreceptet (18:02 min)
4. Kategoristickor med tips från logopeden (4:25 min)
5. Boklistan (26:20 min)
6. Idébank för bibliotekspersonal (12:48 min)

För mer information kontakta:

Ann-Sofie Viberg André
Leg logoped, Logopedmottagningen Karlskrona, Region Blekinge
ann-sofie.viberg_andre@regionblekinge.se

Clara Holmén
Leg logoped, Barnlogopedmottagningen, Familjehälsan Växjö, Region Kronoberg
Kontakt: clara.holmen@kronoberg.se

Eller ditt lokala bibliotek.