Andras material

Här lägger vi länkar till material som andra producerat som vi tycker är användbart.

Bokstarts olika material Länk till annan webbplats.. Bokstart är en nationell satsning på små barns språkutveckling. På deras webb finns flera olika material och det bästa är att det finns på många olika språk. Även minoritetsspråken! Du kan skriva ut direkt från webben. För den som vill går det också att beställa beställa till självkostnadspris.

Foldern Ett barn flera språk. Länk till annan webbplats. Språknätet/ Region Uppsala har producerat denna folder som riktar sig till familjer med flerspråkighet. Den finns på åtta olika språk och är skriven av Monica Westerlund, docent i logopedi och tidigare verksam vid Uppsala Universitet.

Bokmärke och affisch - Barnets litteracitetsutveckling Länk till annan webbplats. Formgivet material att skriva ut, dela ut och sätta upp från barnboksbloggen Bokunge. Tänk på att stärka föräldrarna i att det intressanta är i vilken ordning man förstår och lär sig saker och inte vid vilken ålder.

Västra Götalandsregionens material för föräldrar om språkstimulans Länk till annan webbplats.
Ett enkelt och därför användbart material med bildstöd på 14 olika språk. Det består av två olika resurser, ett för ålder 0-18 månader och ett för ålder 2-5 år. Materialet finns för utskrift och kan också användas digitalt t ex på storbild i grupp eller vid videomöte. Till materialet hör också en introduktion och en handledning.