Språkstegen leder till fler utlån och nya låntagare

Att som bibliotek arbeta tillsammans med andra verksamheter i Språkstegen leder ofta till effekter som är svåra att mäta. Men att samarbeta med andra verksamheter för att nå ut med läsning, språkutveckling och böcker ger ju möjligheter att nå personer som ännu inte upptäckt småbarnsläsning eller biblioteket. Vi har pratat med två bibliotek som tittat närmare på om många års arbete i Språkstegen, som är Blekinge Kronobergs bokstartsarbete, gett några kvantitativa resultat i biblioteksdatasystemet.

Hej Olofström och Ann-Charlotte Fandén barnbibliotekarie även med ansvar för biblioteksdatastystem och statistik.
Vad var det ni ville ta reda på och hur gick ni tillväga?
Under åren 2022 till 2024 har vi haft ett Stärkta biblioteksprojekt för 6-12-åringar. Det projektet har nu fått en fortsättning med fokus på 13-18-åringar. Syftet med projekten är att arbeta läsfrämjande på olika vis och ett sätt att mäta detta är utlånen och antalet aktiva användare. Vi tittade därför närmare på mediabeståndet och utlånen av medier för barn och unga. I det arbetet dök det upp intressanta utlåningssiffror för småbarnsböcker och bilderböcker. Nyfikenheten väcktes och vi tog fram motsvarande siffror från året innan vi startade Språkstegen i Olofström. Vid en jämförelse visade det sig att utlånen har mer än fördubblats och cirkulationstalen, det vill säga hur många gånger en bok lånats ut, har ökat markant.

Vad vet ni säkert och vad är mer gissningar?
Vi vet med säkerhet att utlånen har ökat, men vad det beror på är så klart en gissning. Vi vet också att utlånen till förskolorna har minskat under samma tidsperiod. Därför ligger det nära till hands att tro att Språkstegens arbete med samverkan och olika insatser mot föräldrar med barn i åldern 0-3 år under åren gett resultat i de ökade utlånen.

Vad skulle du gärna vilja undersöka vidare?
Förutom att följa upp projekten med barn och unga så skulle det vara intressant att fördjupa sig mer i vilka som lånar, t.ex. olika låntagarkategorier och ålder på aktiva låntagare, och så klart följa utvecklingen framåt.

Hej Ljungby och Matilda Håkansdotter, bibliotekschef.
Ni har inte bara tittat på utlån, vad var det ni upptäckte för ett tag sedan som rör statistik?
Vi upptäckte att vi ökar (inte mycket men lite och stadigt) antal aktiva låntagare i åldrarna 18-32 år.

Hur kom det sig att ni sökte efter detta?
Vi har ett lokalt mål; att fler unga vuxna ska ta del av folkbibliotekets utbud. Ljungby kommun har definierat att unga vuxna är de som är 18-32 år. Därför tar vi ut statistik ur bibliotekssystemet på antal aktiva låntagare i det åldersspannet.

Vad vet ni med säkerhet och vad vet ni inte lika säkert som är mer av en gissning?
Vi vet att vi ökar antalet aktiva låntagare i åldrarna 18-32 år. Vår upplevelse som därför var lite mer av en gissning var att det var småbarnsföräldrarna som till stor del stått för den ökningen.
Det vi kunde göra då var att titta på statistiken i vårt biblioteksdatasystem vilken ålder det är på låntagare som lånade småbarnsböcker. Vi tittade på skillnader mellan år 2022 och 2023. Och då såg vi både en ökning av antal låntagare i åldersgruppen 18-32 åringar som lånade småbarnsböcker och en liten ökning av antalet män mellan 18-32 år som lånade småbarnsböcker.

Vilka har framför allt varit era viktiga samarbetspartners i att få familjer till biblioteket?
Vårt samarbete med öppna förskolan på familjecentralen har varit avgörande för oss att nå nya familjer och vårdnadshavare som ännu inte känner till vårt erbjudande. På grund av besparingar på barn- och utbildningsförvaltningen kommer de framöver tyvärr inte kunna fortsätta detta samarbete i lika stor utsträckning. Detta betyder att vi troligtvis kommer se en minskning av besökare på aktiviteter och i utlån av småbarnsböcker.

Vi på biblioteket kan fortsätta samarbetet med uppsökande verksamhet på öppna förskolan och deras aktiviteter men den stora vinsten är ju att familjerna kommer till biblioteket och kan välja och vraka mellan många olika böcker.

Tusen tack Ann-Charlotte och Matilda för inspiration. Kanske vill fler bibliotek ta ut statistik från sina system för att undersöka effekter av Språkstegenarbetet i sin kommun.

 

yngre barn väljer böcker ur ett boktråg i biblioteksmiljö