Sök bidrag från Bokstart

22 augusti till 19 september är det en ny utlysning av bidrag. Då kan folkbibliotek eller regional biblioteksverksamhet söka bidrag från Kulturrådet för satsningar på små barns språk- och läsutveckling.

2018 till 2020 hade Språkstegen regionalt utvecklings- (då hette det projekt-)bidrag från Kulturrådet. Pengarna användes bl annat för att bygga upp och starta igång det gemensamma arbetet i alla kommuner.

Många kommuner och lokala samarbeten i våra två läna har sedan dess haft eller har något eller båda av bidragen. Vi vill uppmuntra de kommuner och lokala samarbeten som ännu inte sökt att göra det. Genom nationella bidrag finns framför allt möjlighet att lägga ned arbetstid för att bygga nätverk, utveckla strukturer, en gemensam kunskapsbas och utveckla arbetet så att det har evidens, hållbarhet, är effektivt och når alla barn och deras familjer och fungerar i just er kommun. Sådant arbete tar tid och tid kostar.

Man kan söka bidrag för språknätverk Länk till annan webbplats. eller bidrag för utveckling Länk till annan webbplats..

Oavsett bidragstyp måste huvudsökande vara folkbiblioteket och det måste finnas minst en samverkanspart av förskola eller barnhälsovård med som medsökande. Andra samarbetsparter uppmuntras självklart!
Det finns mycket mer information om till exempel bedömningsgrunder och en bra informationsfilm via länkarna ovan.

Hör av dig direkt till info@bokstart.se eller din representant i arbetsgruppen om du har frågor och funderingar.

Bokstartslogo i rosa samt texten Snart dags att söka bidrag