Porträttbilder av tre kvinnor som ler och tittar in i kameran

Clara Holmén, Ann-Charlotte Fandén och Linda Valle

Ny boklista lanseras

I Språkstegen arbetar logopeder och bibliotekspersonal tillsammans kring bokrecept. Detta är ett sätt att stärka barn med språklig sårbarhet och deras föräldrar. Men materialet och böckerna är så bra och tillgängligt för alla så här finns också goda möjligheter för förskola, öppen förskola och hem att använda det utan logopedkontakt.

Den grupp med två barnbibliotekarier och två logopeder som har jobbat fram, sjösatt och underhåller Språkstegens bokrecept har nu uppdaterat den boklista som är uppdelad efter de språkliga kategorier bokrecepten kan innehålla.

Vi lät de tre som medverkade på nylanseringen av boklistan att svara på några frågor. Det är de två barnbibliotekarierna Linda Valle och Ann-Charlotte Fandén och en av logopederna; Clara Holmén som svarat.

Linda, vad har du lärt dig genom att ingå i Bokreceptsgruppen som du hoppas kan spilla över till fler som arbetar med de yngstas språkutveckling?

Massor! Det är så intressant att kika på böcker utifrån olika yrkesperspektiv. Det blir en större bild. En viktig sak jag tar med mig är att inte vara rädd för att välja ”för enkla” böcker. Jag tror att vi bibliotekarier ibland är oroliga för att välja en för barnslig bok, att den ska vara på för låg nivå för barnet. Det hänger förstås ihop med våra ambitioner att stimulera till läsutveckling, så det är inte konstigt. Men de barn som verkligen behöver språkträning har ofta större hjälp av en enklare bok där det man behöver träna på förekommer på ett tydligt sätt. Därför har vi flera småbarnsböcker med på boklistan.

Clara, vad är unikt med Språkstegens bokrecept och hur kan man arbeta med det utanför den delen som handlar om att barn med logopedkontakt kan få böcker från biblioteket på recept och deras föräldrar få lässtöd?

Det som är den främsta fördelen med bokreceptens böcker är att det är både bibliotekarier och logopeder som tagit fram böckerna på listan. De är alltså lite extra kvalitetssäkrade och den språkliga form som vi eftersöker finns med i böckerna tillräckligt tydligt och tillräckligt mycket. Det finns ju också tips till varje kategori, hur man kan läsa böckerna tillsammans med barnet, eller barnen, och vad man ska tänka extra på när det gäller just de böckerna man lånat. Dessa tips kan ju användas både av de som fått recept förskrivet och av de som hittat Språkstegens bokrecept på annat sätt. Boklista och tipsen finns på Språkstegens hemsida.

Det är många förskolor som använder boklistan. Den kan användas som inspiration att hitta nya böcker eller att använda böcker i någon speciell kategori. Framför allt verkar kategorierna ”Färger” och ”Känslor” populära att låna till avdelningarna.

Ann-Charlotte, vilken utmaning i arbetet skulle ni gärna vilja ha hjälp från förskole-, bibliotekspersonal och logopeder och föräldrar att få in tips och idéer kring för det fortsatta arbetet med Bokrecept?

Arbetet med bokrecept känns oerhört viktigt för att stärka barns språkutveckling och då vill vi så klart att det ska bli så bra som möjligt för barnet och familjen. En utmaning är att hitta bra böcker till vissa kategorier som t.ex. personliga pronomen. Därför kan det bli viktigt att kommunicera kring hur böckerna kan användas. Det kan också vara en utmaning att synliggöra böckerna i biblioteket eller i webbkatalogen på ett bra sätt så att de blir lätta att hitta, både för målgruppen och andra intresserade.

Tack, Lotta, Linda och Clara. Du når arbetsgruppen för bokrecept via logopederna Clara och Ann-Sofie som du hittar uppgifterna till på vår kontaktsida.