Inspiration från många håll

Ända sedan vi påbörjade Kronobergs och Blekinges egen bokstartsatsning Språkstegen har det varit tydligt att alla olika organisationer, yrkeskategorier och många många personer vittnat om att gemensamma utbildningar över gränserna är omistligt. I Språkstegen är vi kollegor över gränserna! Vi ger varandra kunskap, inspiration och skapar det kitt och den samsyn som är avgörande om vi ska tala med en röst i mötet med varje barn och familj.

Den 27 april, var det därför dags för den fjärde stora tvärprofessionella kompetensdagen. Efter sju år av språkstegenarbete med många nya språkstegare som hoppat på längs vägen, med en pandemi som under en tid slagit undan benen för viss samverkan och vissa insatser ville alla medverkande organisationer att vi denna dag skulle ha fokus på grundläggande kunskaper, kollegialt lärande, möjlighet att mötas och ny inspiration. Och det fick vi med råge. Medverkade i programmet gjorde många. Här fanns bidrag både från den regionala gruppen och från barnhälsovård, bibliotek, förskola och öppen förskola.

Efter tillfrågades deltagarna vad de uppskattade mest och vad de tar med sig vidare. Här år några svar:
” Jätteroligt att höra om allt samarbete mellan olika enheter! Fråga aktivt om familjen besöker biblioteket regelbundet”

” Materialet som används vid föräldragruppsträffar, repetition och exempel hur andra gör. Författarintervjun.
Mångspråksprojektet från Lessebo.”

”Inget var bäst, allt var intressant och spännande att lyssna på. Det finns så många sätt att arbeta med språk som stimulerar på olika vis.”

” Vi kan inte nog belysa hur viktigt läsning är på BVC. Även att föräldrar är en bra förebild och själva läser. Barn gör som vi gör. Utan att skuldbelägga förstås.”


Den regionala styrgrupp och arbetsgrupp som ansvarar för genomförandet av dagen har som intention att dagen ska återkomma vart annat år och vara så tillgänglig som möjligt för att många ska kunna delta. Från Blekinge och Kronberg deltog denna gång ca 150 personer i den digitala sändning från Karlskrona som vi denna gång både planerat och för första gången helt själva driftade från Biblioteksutvecklings Karlskrona-kontor. Till det avslutande författarsamtalet tillkom ett 60-tal bokstartare från resten av Sverige.

De digitala möjligheterna är stora när det kommer till vem som kan medverka och delta. Men i enkätsvaren längtar flera efter att ses på riktigt. Andra synpunkter från enkäten är att de som varit med länge skulle vilja ha mer fördjupning och samtal om sådant som behöver utvecklas eller uppmärksammas. Dessutom önskade några deltagare att hålltiderna skulle finnas i programmet så att man själv kunde välja vilka delar som känns relevanta och planera sin egen tid.
I väntan på nästa tvärprofessionella kompetensdag vill vi gärna tipsa om att för den som önskar mer fortbildning finns mycket att tillgå nationellt. Genom att bevaka Bokstart och Språkstegen i sociala medier får man information om nationell fortbildning.

Och redan den 7 juni erbjuder vi i Språkstegen en timmes fortbildning om Bokrecept.

Ett annat sätt att få del av fortbildning kan vara att hålla kontakt med sin kontaktperson för Språkstegen på biblioteket i din kommun.

Tack alla deltagare för allt engagemang och tack alla medverkande för att ni så frikostigt delar med er.
Hör gärna av er med goda exempel till någon i den regionala arbetsgruppen. som gärna sprider goda exempel mellan varven genom tex intervju,er artiklar eller film på Språkstegens webb och i sociala medier.

Denna artikel är en omarbetning av en tidigare införd artikel i Biblioteksutvecklings nyhetsbrev.

På bilden syns Hanna Ekstrand från Karlskrona Stadsbibliotek framför kameran i sällskap av moderatorn för dagen Johanna Tell