sidorna i boken Knacka på! uppsatta på en vägg och en hand som ordnar dem

Att knacka på dörrar till berättelser, skapande och lärande under ett år

Språkstegen har fått en sommarhälsning från avdelningen Solen på Juvelens förskola i Ryd i Tingsryds kommun.

Senaste året har Solen fokuserat på boken Knacka på! av Anna-Clara Tidholm. Förutom att boken lästs utan och innan har man tillsammans genomfört massor av aktiviteter som kopplats till mål i Läroplan för förskolan. De olika rummens berättelser i boken har byggts ut till aktiviteter som kopplats till specifika lärandemål.

tandborstning av nalle

Barnen har borstat tänderna på och nattat nallarna, tvättat och hängt tvätt med kaninerna, matat gubbens katt, knackat på dörrar till sina egna hus hemma, spelat på bokens trumma, räknat apor och kuddar, lärt sig ord i boken på olika modersmål, ord med TAKK och mycket mera.

Målen för arbetet har varit att

  • alla barn skulle få förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den
  • utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka antal, mönster, tal och matematiska begrepp
  • använda olika medier för att stödja att barnen utvecklar intresse för berättelser, bilder och texter , samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
teckenkartor

Förskolepedagogerna har samtidigt genom att kommunicera Knacka på!-aktiviteterna som lekts fram fått möjlighet att

  • utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet
  •  skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till eget inflytande
blankett där vårdnadshavare skrivit nyckelord i boken på persiska

Det är fantastiskt att se hur den utvidgade läsningen och barnens egna tankar och aktiviteter får boken Knacka på! att leva på nya sätt.

Tack barn och personal på Solen för hälsningen och inspirationen!

Vill du ha kontakt med förskolepersonalen för erfarenhetsutbyte är du välkommen att höra av dig till Clara Holmén i Språkstegens arbetsgrupp.