Postlåda med texten bokrecept och barnboksillustrationer

Bokreceptåret som gått

Språkstegens bokrecept har varit igång i många år i Blekinge, medan Kronoberg arbetat ett år med insatsen. I förra veckan var det dags för uppföljning i de båda länen.

På träffen fanns huvudansvarig logoped och bokreceptssamordnarna på biblioteken för att prata om utveckling, statistik, praktiska tips med mera. I Blekinge har biblioteken hanterat och lämnat ut böcker tillhörande 140 recept under 2021, i Kronoberg cirka 170 recept. Att få böcker på recept är en omtyckt insats, och ofta återanvänds samma recept flera gånger. Under 2022 hoppas vi att fler nås av insatsen, då även habiliteringens logopeder nu kan förskriva böcker på recept. Boklistorna och det skriftliga lässtödet till vuxna kan dessutom mängder av föräldrar, förskolepedagoger och andra som möter barn, men inte har en logopedkontakt, använda.

Bilden visar En postlåda på Växjö stadsbibliotek med texten bokrecept och flera barnboksillustrationer.