Ny publikation om Språkstegen

Äntligen är den klar! Är det en bok, en rapport, ett diskussionsunderlag, praktikexempel eller teori och analys? - Lite av varje faktiskt. Och eftersom vi är många olika som arbetar med satsningar på små barns språkutveckling i samverkan tror vi att du och ni alla kommer hitta olika guldkorn.

I rapporten Att nå varenda unge - Bokstart i Blekinge och Kronoberg kan du läsa om hur just biblioteken har arbetat med Språkstegen under 2018-2020. Den innehåller bland annat en följeforskningsrapport från Bibliotekshögskolan samt fyra artiklar författade av folkbibliotekarier.

Ladda ned publikationen
Att nå varenda unge - Bokstart i Blekinge och Kronoberg (pdf) Pdf, 25.1 MB.
Att nå varenda unge - Bokstart i Blekinge och Kronoberg (e-bok)

Läs publikationen direkt i din webb-läsare
Att nå varenda unge - Bokstart i Blekinge och Kronoberg (issu) Länk till annan webbplats.

Beställ tryckta publikationer
Publikationen är tryckt och distribueras i ett exemplar per kommun i Sverige till folkbiblioteket via den regionala biblioteksverksamheten. Enstaka tryckta exemplar kan du beställa genom att maila biblioteksutveckling@regionblekinge.se. Ange fullständig postadress, hur många exemplar du vill ha och märk ämnesraden i mailet med "Att nå varenda unge".

Innehåll
Förutom ett förord och inledande kapitel som beskriver satsningen i stort innehåller skriften en slutrapport i följeforskningen av folbiblioteken och Språkstegen. Frances Hultgren och Monika Johansson vid Bibliotekshögskolan i Borås har följt bibliotekspersonalens arbete med Språkstegen under flera år. Rapporten Vi jobbar med samma barn, rymmer många intressanta iakttagelser och resonemang om bibliotekspersonalens erfarenheter, expertis och samverkan med andra professioner. Men också om hur projektet drivits och uppfattats av bibliotekspersonalen.

I den andra delen medverkar folkbiblioteksanställda, som varit med i en forskningscirkel ledd av Hanna Carlsson och Fredrik Hanell, verksamma vid Linnéuniversitetet. Fyra av dessa deltagare låter oss läsa om vilken praktiknära fråga eller utmaning som engagerar dem, hur de tagit sig an att utforska den och vilket som är deras resultat. Efter vår nationella konferens i april vet vi att många har väntat på Hanna Ekstrands artikel Väntrum som läsfrämjande verktyg.

Innehållet är i många avseende ny och viktig kunskap för den fortsatta utvecklingen av Språkstegen och andra bokstartsliknande satsningar. Genom formgivning har vi försökt att göra skriften användbar i fler bemärkelser. Hitta lästips, diskussionsfrågor och inspiration.