"Otroligt bra dag från start till mål!"

Vi var över 570 personer från hela Sverige som i mitten på april var samlade i konferensplattformen Hopin för att dela kunskap, lyssna på föreläsare och ta del av Språkstegens och andra i Sveriges utmaningar och framgångsfaktorer. "Otroligt bra dag från start till mål! Tack till er alla, både framför och bakom kameror och skärmar! Håller med om att moderatorn gjorde ett toppenjobb. Och Networking blev ju som ett gift. Så många (tidigare okända) hade jag aldrig pratat med på en fysisk konferens." Så skrev en bland många besökare som gillade vår dag.

Sara Wijk Biblioteksutveckling och moderatorn Anders Mildner i studio som visas på en laptop.

Torsdagen den 15 april 2021 arrangerade Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, som varit projektägare i Språkstegens Bokstartsprojekt och som är den regionala biblioteksverksamheten i Blekinge och Kronobergs län, den digtala heldagskonferensen Att nå varenda unge. Medverkade gjorde både lokala och nationella talare.

Dagen började med ett invigningstal av Katti Hoflin, Kulturchef i Västra Götalandsregionen som under två år ledde Läsdelegationen. På sitt sprudlande, kunniga och uppfordrande sätt berättade hon både om hur hon själv som unge blev sedd och hjälpt av biblioteket. Hon berättade också som fd statlig utredare att hon var stolt att Bokstart permanentats. Katti utmanade oss genom att säga att

"Även bebisar känner när något har en hög kvalité. ... Vi tror ofta att mindre människor har mindre tankar och känslor. Men min erfarenhet är att det är tvärt om."

Hon tog upp att vi vuxna i vår välvilja kan förgulliga och förminska de yngre för att skydda dem. Och uppmuntrade oss att se dem och genom mod rusta barn för livet. Och att de behöver få vara med och bestämma - riktig delaktighet där barnen får vara med och bestämma tyckte hon det var alldeles för lite av. Hon berörde också att vi gillar att snacka om att samverka men att vi ändå organiserar oss i stuprör. Och att samverkan är enda sättet att nå varenda unge.

Under dagen lyfte många som representerar Språkstegen allt ifrån infrastruktur, hur vi gått från idé till lokalt ägarskap, och många handfasta exempel på hur man arbetar lokalt med tex läsfrämjande väntrum, programverksamhet, lokal samverkan, kapprumsbibliotek, familjecentral och bibliotek tillsammans och många fler aspekter och praktiker. Vi lyfte på olika sätt även svårigheter och utamningar. Kontakta gärna några av dem som medverkade. Vi i Språkstegen delar gärna med oss av det vi lärt.

Bland forskningen som lyftes fram i programpunkterna bidrog först Anna Sarkadi, professor vid instutitionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon lyfte fram kopplingen mellan hjärnans utveckling och språklig- och emotionell utveckling, pappor och det kompensatoriska uppdraget där läsning är en konkret insats för att minska fattigdom och utanförskap. Emma Bergström leg psykolog och doktorand och adjunkt vid Linnéuniversitetet diskuterade ur psykologens och forskarens perspektiv om hur förälder respektive barn påverkas när vi erbjuder interaktiv högläsningsteknik. Hon gav oss också en glimt av sin egen forskning och sina första resultat. Sist men inte minst fick vi lyssna till Frances Hultgren och Monika Johansson vid Bibliotekshögskolan i Borås som följeforskat just bibliotekens roll i samarbetet. De berörde bl a professioners expertis och "boundery objects" som en viktig faktor för den gemensamma överlåtelsen, spelreglerna och en praktisk manifestering av avsikterna att samverka och samhandla.

När en sådan här dag är digital krävs det (förutom pauser förstås) innehållsrika men varierade och korta programpunkter för att man ska orka ta in. Därför hade vi förutom publikens frågor, lite miniomrösntningar till föreläsarna också många personer som reflekterade kring det de hört. Lars Uddbäck (folkhälsa), Marie Hallberg (BHV) och Annelien van der Tang Eliasson (bibliotek) utvecklare i Kronoberg, Jönköping respektive Skåne samt Lina Holmér och Thomas Wiking bibliotekschef i Växjö respektive barnbibliotekarie i Markaryd bidrog alla med intressanta och kloka synpunkter som vidgade, fördjupade och exemplifierade.

Dessutom fick vi till Maria Nilsson Thores bilder en författaruppläsning och samtal av och med Lotta Olsson kring bilderboken Så växer världen som handlar om ett barns kommunikativa och språkliga utveckling.

Kultuturrådet medverkade med programpunkten Hur kan vi veta att Bokstart ger resultat? Maria Adenfelt och Anders Rånlund på Governo, ett konsultbolag som gjort Kulturrådets två Bokstartsöversikter talade b l om utgångspunkter för att göra bra utvärderingar och uppföljningar oavsett omfattning och att inte stirra sig blind på vad man inte kan utvärdera utan att följa upp processen kan vara ett första steg.

Vi var 625 anmälda personer till konferensen. Och vi var 570 uppkopplade enheter med en hög snittsiffra över hela dagen.

Bland yrkena som deltog hittade vi förutom bibliotekarier, BHV-sjuksjöterskor, logopeder och förskolepedagoger även t e x chefer, rektorer, politiker, specialpedagoger, litteraturansvariga, familjebehandlare, folkhälsoutvecklare, konst- och kulturpedagoger, museipedagoger, biblioteksutvecklare, journalister, kuratorer, projekt- och processledare, samordnare, utvecklare, socionomer, psykologer, utredare, utvecklingledare, språk-, läs och skrivutvecklare, strateger, vårdutvecklare, modersmålslärare, skolsköterskor, teckenspråkslärare, studenter och skolbibliotekarier. Och det var långt ifrån alla. Vad säger inte detta om ämnets tvärdiciplinära fokus!

I networking, där man om man ville slumpades ihop med en annan deltagare och småsnackade, hade vi 231 möten. I Expoytan, där man kunde titta på Språkstegens material, besöka Lilla Piratförlaget, Bibliotekshögskolan i Borås eller någon av de andra satsningarna kring små barns språk i resten av Sverige, var det 363 besök.

Så summa summarum: Vi fick visa vad vi gjort och gör i Språkstegen, vi skapade en mötesplats där olika personer i vårt avlånga land fick ökad kunskap om små barns språkutveckling och föräldrastöd genom samverkan och dessutom kunde interagera med varandra. Vi vill också tro att vi alla tillsammans flyttade fram positionerna för Bokstart och liknande arbete för barns språkutveckling i Sverige!

Fortsätt samverka och dela kunskap och inspiration. Nu jobbar vi!

Programpunkterna går även i efterhand att för sitt minnes skull läsa. Vi har inget avtal med de medverkande om att filma innehållet och därför kan du inte se det i efterhand. Alla som deltog får dokumentation i sin mailkorg.