TAKK-kurs: Sagor, sånger och ramsor

2 februari hölls första tillfället av den digitala kursen TAKK-kurs: Sagor, sånger och ramsor. TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är en väl beprövad metod att använda för personer med begränsad kommunikativ förmåga och är även ett bra sätt att stimulera små barns språkutveckling.

TAKK används idag i flera olika verksamheter, i både särskola, förskola och förskoleklass och i annan verksamhet som riktar sig till barn är det ett vanligt förekommande arbetssätt för att underlätta kommunikationen med målgrupperna.

Initiativet till kursen kom från början från bibliotekspersonalen i Växjö som upplevt ett behov av mer kunskap om hur TAKK kan användas i biblioteksverksamheten. Då vikarierande verksamhetsutvecklare Anna Nordström, som också är utbildad logoped med erfarenhet av att använda TAKK, fick nys om detta var det mer eller mindre självklart att BiBK skulle erbjuda en kurs i metoden. Kursen är en grundkurs riktad till all bibliotekspersonal som arbetar med barn, unga och vuxna med eller utan funktionsnedsättning. Fokus för kursen är förstås att deltagarna ska få kunskap hur man använder TAKK men framför allt hur man går från teori till praktik – hur ska man tänka och förbereda för att få till en bra sago-, sång- eller berättarstund med hjälp av TAKK?

Det var ett stort gäng bibliotekspersonal från 11 kommuner från båda länen som deltog vid första tillfället. Förmiddagen innehöll både teoretisk genomgång och mycket praktisk övning i vanliga tecken samt träning i att på egen hand förbereda och genomföra en aktivitet med en egen vald text. Alla deltog med både engagemang och mod och ställde frågor och visade upp sina nyvunna färdigheter för varandra.

Det uppföljande och avslutande tillfället i kursen sker den 2/3 och deltagarna har till dess fått i uppgift att förbereda ytterligare en aktivitet med TAKK att visa upp vid kurstillfället. Det har utlovats både rollspel, bokläsning och muntligt berättande så det finns med andra ord mycket spännande att se fram emot!

En kvinna som tecknar ordet "bajs" framför en zoombakgrund med rymdmotiv