Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg

Tidigare i år antogs en ny Biblioteksplan för våra två regioner. Planen gäller 2022-2024.

De fyra områden som Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg prioriterar att jobba med under perioden har fått rubrikerna: Attraktiv biblioteksregion, Agent för demokratin, Folkets bibliotek och Att stärka människors språk. Vidare beskrivs prioriteringar som görs inom respektiv utvecklingsområde och ett antal övergripande perspektiv för planperioden.

Du hittar biblioteksplanen i digital form här och om du vill beställa tryckta exemplar skickar du ett mejl till biblioteksutveckling@regionblekinge.se. Ange att det är biblioteksplanen du vill ha, önskat antal och din leveransadress.

Framsida Biblioteksplan. Ett barn tar en bok ur en hylla. Illustrationer som visar dialog, utveckling, e-bok etc.