Ny publikation om Språkstegen

I rapporten Att nå varenda unge - Bokstart i Blekinge och Kronoberg kan du läsa om hur just biblioteken har arbetat med Språkstegen under 2018-2020. Den innehåller en följeforskningsrapport från Bibliotekshögskolan samt fyra artiklar författade av folkbibliotekarier.

Innehållet är i många avseende ny och viktig kunskap för den fortsatta utvecklingen av Språkstegen och andra bokstartsliknande satsningar.

Mycket är dessutom intressant för folkbibliotekssektorn i allmänhet då den behandlar folkbibliotek i projekt och samverkan, kompetensutveckling, bibliotekspersonalens expertis i förhållande till andra professioner samt brukarundersökningar på bibliotek och läsfrämjande.

Ladda ned och läs mer om rapporten på Språkstegens sida.