Ord från programutbildningen: "Våga sticka ut, våga prova nytta, våga välja och våga välja bort!"

Utbildningen  i strategisk programverksamhet har pågått i ett år och sista träffen var i november. Maud Salim som är biblioteksutvecklare i Region Kalmar län bidrar här med sina tankar kring utbildningen i strategisk programverksamhet som har genomförts i Regionsamverkan Sydsverige.

Med en överblick över kursens innehåll, upplägg, uppgifter och tiden som deltagare har lagt på att klara av kursen kan jag direkt avslöja att den var en intensiv kurs men med gediget intressant innehåll.

Om jag tittar på mina egna upplevelser så säger jag att kursen var en viktig del för utvecklingen i min yrkesroll. Träffarna med kollegor från biblioteken och de gemensamma diskussionerna har präglats av en passion av att jobba med bibliotekets demokratiska uppdrag och av att kunna leverera den bästa servicen åt medborgare. Det var 6 utbildningstillfällen, 12 dagar fulla med engagemang, lust att lära sig nytt och förväntan att kunna leverera på en nivå som speglar bilden av bibliotek. Här nedan kommer du att läsa om vilka förväntningar hade kursdeltagare i första träffen i kursen och vad de sa att de tar med sig på sista träffen. Du kan lika gärna läsa mellan raderna om utvecklingen som har skett hos deltagarna under resans gång!

Förväntningarna var många från att lära sig strategier för planering och marknadsföring till att träffa kollegor och få ta del av vad andra bibliotek gör. Deltagare ville nå nya målgrupper man också vara lojala mot sin trogna besökare och kunna jobba med normmedvetenhet och inkludering.

Programverksamhet på liten budget var en gemensam utmaning men inte den enda, att få sina kollegor och chefen att gå med på det man själv vill, har de flesta lyft som en viktig del i arbete med programverksamhet och att utveckling hänger ihop med beteende förändring. Att lära sig om digitala evenemang och få samarbete med närliggande kommun var också en förväntan hos deltagarna samt att finna mod att sticka ut och göra annorlunda. Om jag väljer att lyfta en insikt så det är: att utvecklingen sker under resans gång, under ett år med utbildning.

På sista träffen i november har deltagarna gått från förväntningar till vad de tar med sig från kursen. Man kan läsa om hur utvecklingen har skett i deltagarnas svar. Deltagarna är redo att ta tag i frågan från att skapa de förutsättningar som krävs för att i realiteten kunna ha en strategisk programverksamhet såsom kundresa för att ta del av vad målgruppen vill ha, till att planera med syfte och utvärdera. Man tar med sig hur man kan använda sig av retoriska redskap för att hantera nervositet och våga skapa relation med publiken. Hur man utvecklar i sin roll som moderator.

En deltagare skrev: Tack vare kursen har vi troligen lättare att ställa krav till avsatt tid för både operativt och strategiskt.

För att kursen ska leda till en strategisk utveckling i programverksamhet vill de ansvariga på bibliotek ha stöd i form av tid och resurser, förståelse och uppmuntran från chefen som hjälper till att skapa förutsättningar men också stöd av engagerade kollegor.

Ett ord som använts under hela utbildning och som blev som utbildningsslogen är: Våga Sticka ut, våga prova nytta, våga välja och våga välja bort!

Vi ser fram emot ett 2022 med en planeringsgrupp som VÅGAR sätta sin prägel på att strategiskt planer en programverksamhet som skapar glädje, lyfter målgruppen och förmedlar bilden av bibliotek i samhället.

Maud Salim