"Egentligen ska det inte märkas, bara att det är lätt att se vart man ska ta vägen..." - reflektioner från kursen Kognitiv tillgänglighet på bibliotek

Ett trettiotal personer från folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg har under sommaren och hösten fördjupat sig i kognitiv tillgänglighet tillsammans med Begripsam AB. Genom att "inventera" sina bibliotek med hjälp av att fotografera har deltagarna kunnat vända blicken inåt och titta på sina bibliotek utifrån besökarnas ögon.

BiBK passade på att ställa lite frågor till personal från några bibliotek som deltagit.

Bibliotekets informationsdisk före och efter förbättring av den kognitiva tillgängligheten.

Bild från Lessebo bibliotek. Foto Cecilia Ungerbäck Smith

Marie och Åsa jobbar som bibliotekarier på Älmhults bibliotek

Marie Feuk & Åsa Oxenmyr, Älmhults bibliotek

Hur har det känts att vända blicken mot det egna biblioteket?
Det är lätt att bli hemmablind men utifrån kursen gick det ganska bra att ta på sig tillgänglighetsglasögon. Lite nervöst i början då man var rädd att mycket skulle vara ”fel”. Men när vi började titta oss omkring upptäckte vi att en del redan var ganska bra, men det finns mycket att jobba vidare med.

Upplägget med kursen var bra då vi fick dela med oss av egna bilder och se andras bilder. Det tydliggjorde att vi ofta delar samma problem och samtidigt fick vi syn på saker som vi själva kan utveckla, som någon annan redan gjort bra. Om vi bara utgått från vårt eget bibliotek hade vi kanske fortsatt vara lite hemmablinda.

Vad upptäckte ni på ert eget bibliotek? Hur kommer det märkas att ni genomgått kursen?
Att det går att göra många betydelsefulla förändringar med små medel. Att till exempel märka upp vår reservationsvagn så att det står Reservationsvagn på den gör att våra användare lättare kan göra rätt när de lämnar tillbaka. Att byta färg på tejpen runt plexiglaset vid informationsdisken från svart till vitt är ett annat exempel på en enkel förbättring. Innan kursen saknade vi kunskap om att rätt färg kan underlätta för den som har en kognitiv funktionsnedsättning.

Lärdomarna från kursen som gör att vi har fått in ett annat tänk. Tankar om kognitiv tillgänglighet finns nu med i det vardagliga arbetet. Det känns kul att jobba vidare med detta eftersom vi själva ser att vi kan göra förbättringar. Sedan finns det många större förändringar som vi inte kan göra på egen hand men vi får verktyg för att börja påverka utomstående. Ett stort plus var att kursen var väldigt praktiskt upplagd. Här skulle vi verkligen förbättra något inom ramen för kursen – det gjorde att vi tvingades ta tag i uppgiften och inte bara tänka att det skulle man kunna göra någon gång…

Vill ni dela med er av någon insikt som ni fått genom Kognitiv tillgänglighet på bibliotek?
Att det inte behöver vara så svårt eller dyrt att göra betydelsefulla förbättringar. Det gäller bara att börja någonstans!

Harriet och Maria jobbar som bibliotekarier på Alvesta bibliotek

Harriet Mårtensson & Maria Lundqvist, Alvesta bibliotek

Hur har det känts att vända blicken mot det egna biblioteket?
Det var längesedan vi gick en kurs som kändes så konkret och välbehövlig. Tittar man runt på sitt bibliotek med tillgängligheten i fokus så finns det SÅ MYCKET att förändra.

Vad upptäckte ni på ert eget bibliotek? Hur kommer det märkas att ni genomgått kursen?Hoppas att det kommer märkas på skyltmaterial och att röra sig i biblioteket. Eller egentligen ska det inte märkas, bara att det är lätt att se vart man ska ta vägen och att man kan vara ”självgående”.

Vill ni dela med er av någon insikt som ni fått genom Inventera ditt bibliotek!?
Fotografera var ett bra sätt att se hur det ser ut för någon som inte går på biblioteket varje dag från morgon till kväll, 😉 Att få dela med andra bibliotek, vi är ju mer lika än olika. Vi kunde ge och få tips av varandra.

Fyra bibliotekarier står utanför biblioteket i Karlshamn

Susanne Johnsson, Rolf Andersson, Katrin Ysberg & Karin Asplund Rignell, Karlshamns bibliotek

Hur har det känts att vända blicken mot det egna biblioteket?
Det kändes så rätt för oss att vända blicken mot vårt eget bibliotek eftersom vi genom Stärkta bibliotek år 4 kommer att arbeta med kognitiva funktionsvariationer. Vi har ett projekt med medel från BiBK, Kreativ skyltning. I detta projekt har vi redan kunnat använda de kunskaper vi fått.
Stadsbiblioteket i Karlshamn är beläget i en galleria, uppdelat på fyra olika lokaler, detta gör att vi har stora utmaningar då besökare inte hittar oss.

Vad upptäckte ni på ert eget bibliotek? Hur kommer det märkas att ni genomgått kursen?
Vi upptäckte att enkelheten underlättar för alla. Vi har dåligt skyltat. Hur man skriver skyltar och annan information. Hur man skriver på nätet. Vi har redan gjort stora förändringar. Genom projektet Kreativ skyltning har vi gjort nya skyltar, väggtexter både i och utanför lokalerna i samarbete med en grafisk firma som kommer att vara utformade efter den mall vi fått genom Begripsam.

Vill ni dela med er av någon insikt som ni fått genom Inventera ditt bibliotek!?
Bara gör…. Testa…
Nya glasögon
Punktlista, punktlista, punktlista…