Biblioteken vässar programverksamheten 

bibliotekarien Martion Lundbäck sitter i en röd fåtölj framför en bokhylla

Under 2021 genomför regionbiblioteken i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Östergötland en programutbildning för bibliotekspersonal. Vi bad Anna Lundholm, kultursamordnare i Olofström, att ställa några frågor till Martina Lundbeck som är bibliotekarie i Olofström och en av deltagarna som vill stärka arrangemangen på biblioteken. 

Utbildningen kallas Utbildning i strategisk programverksamhet och syftar till att utveckla en medveten och strategisk programverksamhet på biblioteken. Vid sex kurstillfällen under året får ett 30-tal deltagare från de fyra regionerna lära sig mer om allt från målgruppsanalys till marknadsföring. En av kursdeltagarna som vill stärka bibliotekens roll som mötesplats är Martina Lundbeck som är programbibliotekarie i Olofströms kommun och även filialföreståndare på Jämshögs bibliotek. 

Varför går du den här utbildningen? 
−För att få ett tydligare tänk kring programverksamheten och en ökad medvetenhet om varför vi gör olika arrangemang. Jag hoppas också att vi ska kunna arbeta in ett entydigt och sammanhållet förhållningssätt till programverksamheten bland mina kollegor. 
Mellan kurstillfällen praktiserar deltagarna kursens olika delar på hemmaplan. Martina arbetar med hemuppgifter tillsammans med två kollegor som arbetar med olika delar av programverksamheten i Olofströms kommun. 

Vad har du lärt dig hittills? 
−Bland annat att identifiera olika målgrupper. Men också vikten av att utvärdera våra arrangemang. Vad kan vi göra annorlunda och bättre nästa gång? 
Det handlar om att analysera programläggningen från övergripande strategisk nivå ner till detaljnivå för att säkerställa att man når ut sin publik.  

Vad hoppas du att kursen ska tillföra dig och din arbetsplats när året är slut? 
−En ökad samverkan mellan olika delar av kultur- och fritidsförvaltningen och ett medvetet tänk kring vad vi vill uppnå och hur vi planerar programverksamhet för olika målgrupper. Att vi samlar våra gemensamma resurser och förankrar programverksamheten i hela vår organisation helt enkelt. 
Föreläsarna som kommer från olika expertområden tillför ny värdefull kunskap. Dessutom ser Martina ett stort värde i att utbyta erfarenheter med kursdeltagare från andra bibliotek. 

Vad betyder programverksamhet för bibliotekets roll i din kommun? 
−Vår förhoppning är det den ska vara en ett värdefullt inslag för kommuninvånarna och ge dem möjlighet att möta aktuella författare och föreläsare.  Jag ser den också som ett viktigt inslag i det fortsatta arbetet med folkbildning.