5 tips inför ansökan till Stärkta bibliotek 2021

På måndagsförmiddagen bjöd Kulturrådet in till webbinarium inför årets ansökningsomgång av Stärkta bibliotek – Emelie lyssnade och ger 5 snabba tips inför ansökan.

  • Motivera, motivera motivera! I år är det ännu viktigare än tidigare att i ansökan beskriva varför er tänkta satsning är viktig i er kommun och hur den bidrar till att nå fler. Finns det tydliga kopplingar till bibliotekslagen Länk till annan webbplats. och de kriterier som finns i förordningen Länk till annan webbplats. så missa inte att trycka lite extra på dessa!
  • De prioriterade grupperna – mellan raderna anar man att satsningar som riktas till någon av lagens prioriterade målgrupper (barn & unga, nationella minoriteter, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska) kommer att ges företräde i årets runda. Om satsningen inte riktar sig till dessa finns det ändå goda chanser om uppdraget är i linje med vad som står i lagen (ex. digitalt utanförskap)
  • Pandemisäkra er ansökan! Det är svårt att planera i osäkra tider men försök att tänka utifrån parallella scenarier, ”plan A och plan B” – hur kan ni genomföra er satsning trots en långdragen pandemi?
  • Behovs- och omvärldsanalys blir viktigt i år när konkurrensen mellan ansökningarna kommer att bli hårdare. Hur ser förutsättningarna i er kommun ut? Har de ändrats sen sist? Vilka omständigheter finns som gör den tänkta satsningen är extra angelägen hos just er? I år krävs en förnyad analys som beskriver nuläget på ert folkbibliotek 2021.
  • Långsiktighet - Hur ser ni till att satsningarna inte bara blir en tillfällig förstärkning utan kan ge effekter också på lång sikt?

Nytt för i år är att varje kommun endast får skicka in en ansökan – om ni söker i samverkan med flera kommuner kan det sökande biblioteket också skicka in en egen ansökan.

Inspelningen av webbinariet och frågor & svar kommer inom kort att publiceras på Kulturrådets webb – håll utkik!

Mer information om Stärkta bibliotek finns på Kulturrådets sida om Stärkta bibliotek Länk till annan webbplats.

Omslag, texten "Stärkta bibliotek" i gul text på rosa bakgrund