Fortbildning i att leda skrivarcirklar

Intresset för kreativt och självbiografiskt skrivande är stort och biblioteken är - i normala fall - en naturlig samlingsplats för skrivande människor. Nu erbjuder Biblioteksutveckling i samarbete med Tingsryds bibliotek en fortbildning för bibliotekarier i att hålla skrivarcirklar och skrivarträffar på folkbibliotek. 

Kursen innehåller bl.a. olika metoder och tillvägagångssätt för att anordna skrivcirklar,  vad man ska tänka på, mängder av skrivövningar och textsamtal som grund för det kreativa skrivandet. 

Kursen är praktiskt inriktad, vilket innebär att deltagarna kommer att skriva, läsa  olika texter, samt reflektera kring det egna skrivandet, under en stor del av tiden. 

Kursen pågår under tre halvdagar under våren 2021 och avslutas med en heldag i september. Deltagarna kommer även att genomföra en del självständiga uppgifter mellan tillfällena.  

Kursen riktar sig till både till bibliotekspersonal som arbetar med unga och med vuxna.

Om kursledaren
Anna-Karin Karlsson är skrivpedagog och författare. Hon har undervisat ett stort antal kurser i att skriva bl.a. i att skriva populärvetenskap på Linnéuniversitetet och kreativt skrivande på Folkuniversitetet. Hon arbetar också med barn- och unga på Tingsryds bibliotek där flera skrivprojekt har genomförts.

Mer information, datum och tider för fortbildningen och anmälningsinformation kommer snart. Håll utkik!

kvinna skriver på dator med block och kaffekopp bredvid sig