Och 250 000 kronor till litteraturskapare i Blekinge

Biblioteksutveckling delar ut tio arbetsstipendier à 25 000 kronor

Region Blekinge har beslutat att dela ut arbetsstipendier till litteraturskapare i Blekinge.

Vem kan söka?
Litteraturskapare (författare, förläggare, översättare) som är bosatta och verksamma i Blekinge.

Vad kan man söka för?
Du kan söka för ett litterärt projekt som du vill börja eller fortsätta arbeta med.
Skicka med en beskrivning av projektet samt ett arbetsprov.
Arbetsprovet ska vara max 3 sidor.

När och hur söker man?
Skicka in din ansökan senast måndag 22 november till camilla.carnmo@regionblekinge.se
Ansökan ska innehålla:
Namn och adress.
Projektbeskrivning, max en halv A4-sida.
Arbetsprov, max 3 A4-sidor.

Hur utses stipendiemottagarna?
En fristående jury bestående av författare från andra regioner i Sverige gör urvalet som baseras på konstnärlig kvalitet och projektets hållbarhet.

När kommer pengarna?
Innan året är slut.

Avkrävs mottagarna av arbetsstipendiet någon motprestation?
Nej, stipendiet är till för att ge mottagarna en tids arbetsro.

Frågor?
Kontakta camilla.carnmo@regionblekinge.se